1
00:00:49,000 --> 00:00:54,600
LUPIČI TIEL

2
00:03:12,300 --> 00:03:14,461
<i>Kde začať?</i>

3
00:03:14,769 --> 00:03:19,331
<i>Asi s tým, že sa niekedy udejú
veci, ktorým nerozumieme.</i>

4
00:03:20,175 --> 00:03:22,733
<i>Možno by sme sa o to nemali snažiť.</i>

5
00:03:24,277 --> 00:03:28,942
<i>Môj otec bol povolaný na inšpekciu
južného vojenského sektoru EPA.</i>

6
00:03:29,015 --> 00:03:33,850
<i>Moja nevlastná matka, nevlastný brat a ja
sme s ním strávili dva mesiace cesty.</i>

7
00:03:34,087 --> 00:03:38,887
<i>Je ťažké byť v aute so šesťročným
a ženou, čo nahradila vašu matku.</i>

8
00:03:40,726 --> 00:03:43,490
<i>Ale nikto sa ma neopýtal,
čo chcem v to leto robiť.</i>

9
00:03:44,831 --> 00:03:47,322
<i>Veci sa dejú z istého dôvodu...</i>

10
00:03:47,834 --> 00:03:50,428
<i>aj keď sa vám ten dôvod nepáči.</i>

11
00:04:18,230 --> 00:04:19,629
Poďme.

12
00:04:23,735 --> 00:04:25,066
Natankujte.

13
00:04:26,037 --> 00:04:29,164
- Máte tu záchody?
- Nie sú nič moc, ale máme.

14
00:04:31,976 --> 00:04:33,999
- Mami, môžem si dať sódu?
- Nie.

15
00:04:34,045 --> 00:04:36,343
- Vidím, že ste z Washingtonu, D.C.
- Správne.

16
00:04:36,415 --> 00:04:37,881
Dlhá cesta z domova.

17
00:04:59,268 --> 00:05:01,260
Si zlá. Si zlá.

18
00:05:03,640 --> 00:05:04,901
Si vystrašená.

19
00:05:05,008 --> 00:05:05,997
Dobre.

20
00:05:09,011 --> 00:05:10,502
Sú tu.

21
00:05:11,648 --> 00:05:13,046
Sú všade!

22
00:05:13,115 --> 00:05:14,946
Dostanú ťa, keď spíš.

23
00:05:15,484 --> 00:05:17,748
Dostanú ťa, keď spíš, počuješ?

........