1
00:00:00,072 --> 00:00:02,420
<i>V minulých dílech...</i>
- Je to noční můra.

2
00:00:02,470 --> 00:00:04,164
Z noční můry se probudíš.

3
00:00:04,407 --> 00:00:07,117
- Podle vás sem patřím?
- To já jsem vás vybral.

4
00:00:07,162 --> 00:00:09,210
Věřím, že jste jedinečná.

5
00:00:09,422 --> 00:00:13,102
Co kdybych navrhla Mirandě,
že budeš v utajení?

6
00:00:13,398 --> 00:00:15,400
- Nechci pro ně být nestvůra.
- Nejsi.

7
00:00:15,437 --> 00:00:18,549
- Myslíš, že by bylo lepší, kdyby tu
byl jen jeden z nás? - A ty?

8
00:00:18,613 --> 00:00:20,663
Jednou provždy, Harry, nejsem gay.

9
00:00:20,703 --> 00:00:22,241
Ne! Ne!

10
00:00:24,828 --> 00:00:27,085
Až tě příště uvidím, zabiju tě.

11
00:00:30,452 --> 00:00:34,472
<i>Máte-li zachránit většinu s minimálními
ztrátami, musíte být pragmatičtí.</i>

12
00:00:34,493 --> 00:00:36,507
<i>Bylo zachráněno více než 1 600 osob.</i>

13
00:00:36,539 --> 00:00:38,672
<i>A co ten milion dalších v New Yorku,</i>

14
00:00:38,709 --> 00:00:42,879
<i>které ohrožuje možný
útok biologickou zbraní?</i>

15
00:01:01,082 --> 00:01:02,773
Bože!

16
00:01:29,731 --> 00:01:31,925
O 11 MĚSÍCŮ DŘÍVE

17
00:01:37,535 --> 00:01:39,206
Těžko se ti tu dýchá?

18
00:01:39,589 --> 00:01:42,269
Nehodlám větrat. Už půjdu.

19
00:01:42,456 --> 00:01:46,081
- Kam ten spěch, Jane?
- Ty ještě nemáš dost?

20
00:01:46,626 --> 00:01:49,990
Ne, že bych s tebou
nebyl rád ve svém autě,

21
00:01:50,027 --> 00:01:52,563
v motelu nebo v uličce, ale...

22
00:01:52,619 --> 00:01:55,830
- Zveš mě k sobě?
- To už jsme řešili. Víš, že nemůžu.

23
00:01:56,254 --> 00:01:58,339
........