1
00:00:07,686 --> 00:00:09,240
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:09,248 --> 00:00:11,825
- Miluji medvídky.
- Ten patřil Sabine.

3
00:00:11,850 --> 00:00:13,583
Schovávali jsme si do něj
peníze od víly Zuběnky.

4
00:00:13,619 --> 00:00:15,979
- Andy nezmizel.
- Tak kde je?

5
00:00:16,004 --> 00:00:17,370
Šel dál. Skončil.

6
00:00:19,508 --> 00:00:22,976
- To je nádherné.
- Ne, ugh, je to sračka!

7
00:00:23,011 --> 00:00:25,311
Belgičan už nechce uzavřít
obchod s firmou White Sand.

8
00:00:25,347 --> 00:00:26,880
Chce nové kupce
a chce se osobně zúčastnit

9
00:00:26,915 --> 00:00:28,448
vyjednávání už tento týden.

10
00:00:28,483 --> 00:00:30,016
Mám prvního zájemce.

11
00:00:30,051 --> 00:00:31,551
Pan Song z Malaysie.

12
00:00:31,586 --> 00:00:33,119
Jeho pravá ruka
je právě ve Vancouveru.

13
00:00:33,155 --> 00:00:34,387
Potřebuješ mě.

14
00:00:34,423 --> 00:00:36,222
Jdi pryč.

15
00:01:03,552 --> 00:01:05,418
Měla jste ho přivést.

16
00:01:05,454 --> 00:01:07,086
Shodli jsme se,
že to není dobrý nápad.

17
00:01:07,122 --> 00:01:08,655
Tak mě za ním vezměte.

18
00:01:08,690 --> 00:01:11,257
Ani tohle není dobrý nápad.

19
00:01:11,293 --> 00:01:14,861
Na začátku jste mi slíbili,
že k němu budu mít přístup.

20
00:01:14,896 --> 00:01:18,031
Pouze tehdy, pokud to nebude
mít dopad na jeho vývoj.

21
00:01:18,066 --> 00:01:20,597
Patří nám všem.

22
00:01:21,877 --> 00:01:24,077
Přinesli jsme oběti.

23
00:01:24,105 --> 00:01:25,438
........