1
00:00:00,948 --> 00:00:02,294
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,871 --> 00:00:08,308
Jsi tak zvláštní člověk.
Ale já nemůžu.

3
00:00:08,744 --> 00:00:11,008
Černý dráp chce mít
vládní segment pod palcem

4
00:00:11,033 --> 00:00:12,750
a v Portlandu
začali s Renardem.

5
00:00:12,775 --> 00:00:14,575
Všiml sis u Adalind
nějakých změn?

6
00:00:14,600 --> 00:00:16,549
To potlačení
nevydrží napořád

7
00:00:16,574 --> 00:00:18,241
a pokud se stane
znovu Hexenbiest,

8
00:00:18,266 --> 00:00:20,649
už nebude taková,
jakou ji znáš teď.

9
00:00:21,867 --> 00:00:23,892
- Tati?
- Diano?

10
00:00:31,839 --> 00:00:38,984
<i>Zlo, které lidé činí, je přežije,
dobro se často pochovává s jejich kostmi.</i>

11
00:00:53,853 --> 00:00:55,353
Alkohol za volant nepatří.

12
00:00:56,898 --> 00:00:59,381
Jak se mám asi dostat domů?

13
00:01:38,342 --> 00:01:40,912
- Kelly už spí?
- Konečně.

14
00:01:41,534 --> 00:01:43,311
Nejspíš mu
rostou zoubky.

15
00:01:43,590 --> 00:01:46,668
- Tak brzy?
- Řekla bych, že ano.

16
00:01:47,249 --> 00:01:49,613
Nejsem si jistá.
Nemám s tím zkušenosti.

17
00:01:51,446 --> 00:01:53,145
Jak to šlo v práci?

18
00:01:53,882 --> 00:01:55,382
Dobře.

19
00:01:55,407 --> 00:01:56,907
Jsem ráda, že jsem zpátky.

20
00:01:57,383 --> 00:01:58,883
Jak se to líbí Kellymu?

21
00:01:59,595 --> 00:02:02,073
Jo, jsme fajnová dvojka.

22
00:02:02,484 --> 00:02:04,276
Dokáže uklidnit
........