1
00:00:01,163 --> 00:00:03,003
THE CROWN
1x08 - Pride & Joy

2
00:00:03,107 --> 00:00:05,561
Překlad: garax
Korece: Lucifrid, KevSpa

3
00:00:05,635 --> 00:00:07,660
www.edna.cz/the-crown

4
00:00:34,396 --> 00:00:38,422
- Požádejte mé dcery, ať mě navštíví.
- Ano, madam.

5
00:00:43,979 --> 00:00:47,300
Děvčata, ještě je moc brzy,
nemůžu to udělat.

6
00:00:48,000 --> 00:00:50,968
- Nemám tolik síly.
- Proto máš dvě dospělé dcery.

7
00:00:51,056 --> 00:00:53,964
Aby tě v takových chvílích
zastoupily. Udělám to.

8
00:00:54,471 --> 00:00:57,065
Děkuji, ale to nedává smysl.

9
00:00:59,240 --> 00:01:02,369
Proslov je pro tatínka
a o tatínkovi. Ráda to udělám.

10
00:01:02,942 --> 00:01:07,237
- Měla bych ho přednést já.
- Proslovy si neužíváš, já ano.

11
00:01:07,520 --> 00:01:11,717
- A byla jsem tatín...
- Co? Oblíbenkyně?

12
00:01:13,480 --> 00:01:17,027
- Chceš to popřít?
- Váš otec neměl oblíbenkyni.

13
00:01:17,709 --> 00:01:21,142
Miloval vás obě. Stejně.

14
00:01:21,742 --> 00:01:23,772
Jako každý správný otec.

15
00:01:24,600 --> 00:01:27,531
Tak to tedy rozhodni ty, mami.
Jako hlava rodiny.

16
00:01:27,880 --> 00:01:29,857
Není hlava rodiny.

17
00:01:30,985 --> 00:01:32,733
To já.

18
00:01:33,357 --> 00:01:35,421
Proslov pronesu já.

19
00:01:48,405 --> 00:01:50,178
- Madam.
- Děkuji.

20
00:01:50,511 --> 00:01:52,192
Děkuji.

21
00:01:57,059 --> 00:02:02,539
Před šesti lety pronesl
můj otec dojemná slova,

22
00:02:02,680 --> 00:02:05,994
když odhaloval pomník krále Jiřího V.
........