1
00:00:01,648 --> 00:00:04,140
<i>V MINULÝCH DÍLECH</i>

2
00:00:04,453 --> 00:00:07,242
Ani jeden muž vám v podstatě nenabízí vztah.

3
00:00:07,267 --> 00:00:08,694
Je to ani jeden nebo tak nějak oba?

4
00:00:08,719 --> 00:00:09,834
Tys prodal náš dům?

5
00:00:09,836 --> 00:00:10,773
Dávám ti půlku peněz.

6
00:00:10,798 --> 00:00:13,750
Abys mohl jít na školu. Tvou vysněnou školu, Emory.

7
00:00:13,789 --> 00:00:16,072
Nemůžu se jen zvednout a odjet na druhý konec země

8
00:00:16,074 --> 00:00:17,624
zničehonic, nejsem blázen.

9
00:00:17,626 --> 00:00:18,675
Tohle je jen hádka, je to hádka.

10
00:00:18,677 --> 00:00:19,843
- Všechny páry se hádají.
- Ne.

11
00:00:19,845 --> 00:00:21,461
My nejsme pár, Rebecco.

12
00:00:21,463 --> 00:00:22,629
Jde o mě a o Grega.

13
00:00:22,631 --> 00:00:23,880
Chci říct, dát se on a já dohromady,

14
00:00:23,882 --> 00:00:25,866
je ta nejvíc zřejmá věc na celém světě.

15
00:00:25,891 --> 00:00:27,382
Cože?!

16
00:00:28,040 --> 00:00:29,279
Počkej, počkej, počkej!

17
00:00:29,304 --> 00:00:32,138
Počkej! Co se stalo? Kam to jedeš?

18
00:00:32,140 --> 00:00:34,107
Hlásím se na právnickou školu!

19
00:00:34,109 --> 00:00:35,525
Nechci to vědět.

20
00:00:35,527 --> 00:00:37,527
Začínáš tenhle semestr.

21
00:00:37,529 --> 00:00:38,695
Nic tě nemůže zastavit, Paulo.

22
00:00:38,697 --> 00:00:40,113
Už ne.

23
00:00:40,115 --> 00:00:41,948
Chtěla jsem roztáhnout svá křídla a vyletět.

24
00:00:42,208 --> 00:00:44,625
Jsem tak hloupá.

25
00:00:45,070 --> 00:00:46,093
Gregu, počkej, počkej!
........