1
00:00:18,981 --> 00:00:26,357
DOBYTIE EVERESTU

2
00:00:50,058 --> 00:01:05,058
Časovanie a preklad
z ruského rýchlodabingu: M. M.

3
00:01:21,324 --> 00:01:25,579
2. jún 1953.

4
00:01:25,580 --> 00:01:29,775
Obyvatelia Londýna oslavujú
a majú na to dôvod -

5
00:01:29,776 --> 00:01:34,541
korunujú kráľa.

6
00:01:34,864 --> 00:01:41,511
2. jún bol pre nich novým sviatkom.

7
00:01:49,433 --> 00:01:56,450
Popri týchto oslavách všetky prvé stránky
novín písali ešte o jednej oslave.

8
00:01:56,451 --> 00:01:59,782
Človek dobyl Everest.

9
00:01:59,783 --> 00:02:02,488
Človek na vrchole Everestu.

10
00:02:02,489 --> 00:02:07,025
Vrchol Everesta dobytý.

11
00:02:10,496 --> 00:02:14,775
Jedna sa konala v Londýne,
druhá v centrálnej Ázii.

12
00:02:14,776 --> 00:02:19,800
Z vrcholu sveta zostupovali
ovenčení naši horolezci.

13
00:02:19,801 --> 00:02:30,576
Práve sa po tridsiatich rokoch neúspechov
podarilo človeku dosiahnuť nemožné!

14
00:02:31,393 --> 00:02:37,143
Slávnostný sprievod prechádzal
pomedzi nespočetné zástupy ľudí,

15
00:02:37,144 --> 00:02:42,449
vítajúce svojich hrdinov.

16
00:02:52,831 --> 00:02:58,076
Na balkóne sú Hunt, Hillary a Tenzing,

17
00:02:58,077 --> 00:03:03,817
dobyvší horu,
ktorú dnes nazývame Everest.

18
00:03:05,088 --> 00:03:10,695
Korene tohto dňa sa viažu k cintorínu
jedného z londýnskych kostolov.

19
00:03:10,896 --> 00:03:14,643
Kedysi jestvovala na mape
hora s názvom Peak 15,

20
00:03:14,644 --> 00:03:16,835
o ktorom nebolo nič známe.

21
00:03:16,836 --> 00:03:22,631
No v roku 1852 bol ustanovený
za najvyššiu horu sveta.

22
00:03:22,632 --> 00:03:29,179
Vrch dostal názov na počesť vedúceho
vtedajšej expedície - Sira Georga Everesta,

........