1
00:01:42,336 --> 00:01:45,173
Dobrá...

2
00:01:45,206 --> 00:01:46,374
hotovo.

3
00:02:08,729 --> 00:02:10,631
Mohu s ní být na moment o samotě, prosím?

4
00:02:34,222 --> 00:02:36,290
Nevím...

5
00:02:36,357 --> 00:02:40,461
jestli jde o mlhu, nebo o prach,

6
00:02:40,528 --> 00:02:45,866
nebo co to lidé říkávají,

7
00:02:45,933 --> 00:02:49,337
ale vím, že tady nejsi.

8
00:02:49,403 --> 00:02:52,773
Tím jsem si jist.

9
00:02:52,840 --> 00:02:56,377
Protože nic necítím.

10
00:02:56,444 --> 00:02:58,246
Odešla jsi.

11
00:03:04,117 --> 00:03:07,621
A já vím...

12
00:03:07,688 --> 00:03:10,123
jen jedno.

13
00:03:10,258 --> 00:03:15,763
Jistá je jen jedna věc...

14
00:03:15,829 --> 00:03:17,865
Jsem vystrašený a ty nejsi.

15
00:03:19,600 --> 00:03:24,272
Neznám žádné modlitby, nebo tak, ale...

16
00:03:30,544 --> 00:03:33,281
David dal ruku do sáčku,

17
00:03:36,750 --> 00:03:41,622
vzal kámen a udeřil ním

18
00:03:41,689 --> 00:03:44,992
a... a trefil
Philistina do hlavy.

19
00:03:48,462 --> 00:03:50,331
Ten spadl na zem.

20
00:03:53,934 --> 00:03:55,669
To je z "Hoosiers."

21
00:03:55,736 --> 00:03:58,005
1986.

22
00:04:26,467 --> 00:04:28,336
Linka LAPD.

23
00:04:28,336 --> 00:04:29,803
Dobré ráno, chtěl bych nahlásit,

24
00:04:29,870 --> 00:04:32,340
že jsem dnes ráno viděl,
jak někdo někoho srazil a ujel

25
00:04:32,373 --> 00:04:34,742
........