1
00:00:01,162 --> 00:00:02,960
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:02,965 --> 00:00:05,329
To je moje písmo,
ale já to nepsala.

3
00:00:05,334 --> 00:00:07,331
Ale napíšete.
Přišel jsem o celou rodinu.

4
00:00:07,336 --> 00:00:09,898
- Protože jste je zabil.
- Rittenhouse je zabil.

5
00:00:09,923 --> 00:00:12,236
Ptala jsem se Rittenhouse
a nikdo o něm neslyšel.

6
00:00:12,241 --> 00:00:14,372
Rittenhouse není on.
Jsou to oni.

7
00:00:14,377 --> 00:00:17,343
- Vážně? Mluvíš?
- Jo, čtyřmi jazyky.

8
00:00:17,379 --> 00:00:19,876
Je mi to fuk.
Lucy a Wyatt mi věří.

9
00:00:19,881 --> 00:00:22,012
A já je nebudu špehovat.

10
00:00:22,317 --> 00:00:24,381
- Potíže s autem?
- Jste od Rittenhouse.

11
00:00:24,386 --> 00:00:28,084
Když budete hrát svou roli,
pomůže nám to všechny ochránit.

12
00:00:28,089 --> 00:00:31,354
Vás, vaši rodinu.

13
00:00:31,359 --> 00:00:34,756
Carol je má matka, ale Henry
není můj otec a nikdy nebyl.

14
00:00:34,761 --> 00:00:38,427
Má matka mi celý život lhala.
Chci jen vědět, kdo je můj otec.

15
00:00:38,432 --> 00:00:40,165
Tohle je jeho jméno.

16
00:00:59,552 --> 00:01:01,615
Ahoj, mami.
Včera bylo finále?

17
00:01:01,620 --> 00:01:04,452
Druhé místo. Kevin
nedal poslední hod

18
00:01:04,457 --> 00:01:06,254
a od té doby nevyšel z pokoje.

19
00:01:06,259 --> 00:01:08,592
Nemůžu uvěřit, že jsem zapomněl.
Bude mě nenávidět.

20
00:01:08,622 --> 00:01:10,690
Nepřijímej vinu,
kterou ti nikdo nepřičítá.

21
00:01:10,695 --> 00:01:12,993
Tvůj bratr chápe,
jak je tvá práce důležitá.

........