1
00:01:21,189 --> 00:01:31,189
Synced & ripped by bozxphd
Subtitles by VIU
překlad, přečas: ZkaPes

2
00:01:34,190 --> 00:01:38,190
Být viděn v tomhle je pro muže... dost zahanbující.

3
00:01:40,390 --> 00:01:42,220
Zaslechl jsem, že by korunnímu princi neprospělo,

4
00:01:42,820 --> 00:01:45,550
kdyby se ten festival nepovedl.

5
00:01:46,920 --> 00:01:50,290
Pane, zapomeneš, prosím, na to, cos tu viděl?

6
00:01:53,490 --> 00:01:55,590
Tvrdíš, že děláš něco tak nebezpečného

7
00:01:56,420 --> 00:01:58,520
pro dobro korunního prince?

8
00:02:00,090 --> 00:02:02,120
Jaký jiný důvod by to mohlo mít?

9
00:02:02,120 --> 00:02:05,150
Koneckonců, pracuju přece v Dongungjeonu.

10
00:02:05,590 --> 00:02:06,650
Ale...

11
00:02:08,290 --> 00:02:12,790
proč pracuješ jako eunuch... když jsi žena?

12
00:02:16,490 --> 00:02:19,020
Vaše výsosti. Vaše výsosti.

13
00:02:19,020 --> 00:02:20,120
Prošetřil jsi to?

14
00:02:20,120 --> 00:02:23,800
Ano, vaše výsosti. Setkal jsem se všemi tanečnicemi,

15
00:02:23,800 --> 00:02:25,250
ale jí jsem nenašel.

16
00:02:25,820 --> 00:02:28,120
Dokonce jí ani nikdo nezná.

17
00:02:28,120 --> 00:02:31,290
Znala každou figuru toho tance.

18
00:02:31,820 --> 00:02:34,030
Včetně částí, které jsem probral jen s Ae Shim.

19
00:02:34,030 --> 00:02:36,400
- Cože?
- A ten tanec...

20
00:02:36,400 --> 00:02:38,490
se zcela lišil od...

21
00:02:39,590 --> 00:02:42,290
Celou přípravu zaznamenáš.

22
00:02:43,090 --> 00:02:44,620
Ano, vaše výsosti.

23
00:02:44,620 --> 00:02:47,820
Ty si ty pohyby všechny pamatuješ?

24
00:02:47,820 --> 00:02:52,220
Jo. Tanec nebo hudbu nezapomenu nikdy.

25
........