1
00:00:00,056 --> 00:00:01,370
V minulých dílech jste viděli.

2
00:00:01,408 --> 00:00:02,747
Nepamatuješ si mě, že ne?

3
00:00:02,768 --> 00:00:03,600
Theo?

4
00:00:03,652 --> 00:00:07,020
Theo byl pro Hrůzné doktory
první krok správným směrem.

5
00:00:07,072 --> 00:00:08,521
Říkali mu Der Soldat.

6
00:00:08,523 --> 00:00:11,191
- Byl nacista.
- A vlčí Alpha.

7
00:00:11,193 --> 00:00:12,993
Tvoje sestra tě chce vidět, Theo.

8
00:00:14,112 --> 00:00:15,195
Pomozte mi!

9
00:00:15,247 --> 00:00:16,663
Pokud tu zůstaneš, tak umřeš.

10
00:00:16,698 --> 00:00:18,031
Sklapni a nech mě tě zachránit.

11
00:00:18,083 --> 00:00:19,699
Stiles mě zachránil.

12
00:00:53,802 --> 00:00:54,851
Co je?

13
00:00:57,939 --> 00:00:59,806
Nic.

14
00:01:02,694 --> 00:01:06,646
Měli jsme si vzít moje auto.
Jak jsem říkala.

15
00:01:07,282 --> 00:01:08,448
Několikrát.

16
00:01:08,483 --> 00:01:09,733
Je to nový auto.

17
00:01:09,785 --> 00:01:12,202
Pro někoho nové bylo.

18
00:01:12,237 --> 00:01:13,820
Tak před dvaceti lety.

19
00:01:22,547 --> 00:01:24,998
Není tu hever.

20
00:01:30,589 --> 00:01:32,672
Vezmi rezervu.

21
00:01:37,596 --> 00:01:38,845
Tam žádná není.

22
00:01:39,314 --> 00:01:40,346
Žádná tam není.

23
00:01:43,485 --> 00:01:45,852
Vím. To je nejhorší rande.

24
00:01:46,738 --> 00:01:48,271
Měli jsme horší.

25
........