1
00:00:02,921 --> 00:00:05,148
Děkuji moc. Díky.

2
00:00:05,454 --> 00:00:06,444
To je neuvěřitelné.

3
00:00:06,478 --> 00:00:07,710
Bert zaválel.

4
00:00:07,788 --> 00:00:10,131
Zatraceně,
MacArthurův grant pro génia.

5
00:00:10,215 --> 00:00:11,714
On si to zaslouží.

6
00:00:11,739 --> 00:00:14,507
Všechno je na nic,
chci jít domů.

7
00:00:15,487 --> 00:00:18,573
Takhle Sheldon říká,
že je na Berta pyšný.

8
00:00:19,891 --> 00:00:21,824
Nejmenuje se to
grant pro génia,

9
00:00:21,826 --> 00:00:23,626
je to MacArthurova nadace.

10
00:00:23,721 --> 00:00:25,713
Stejně jako není
správně Frankenstein,

11
00:00:25,744 --> 00:00:27,197
ale Frankensteinovo monstrum.

12
00:00:27,222 --> 00:00:28,287
Což nás přivádí zpět

13
00:00:28,408 --> 00:00:30,408
k támhletomu
obrovitému prosťáčkovi.

14
00:00:32,256 --> 00:00:33,631
Jestli je tu někdo génius,

15
00:00:33,703 --> 00:00:36,069
tak já kvůli tomu, jak
jsem to dokázal okecat.

16
00:00:36,875 --> 00:00:39,287
- Kolik peněz vyhrál?
- Půl milionu dolarů.

17
00:00:39,321 --> 00:00:40,820
- Páni.
- A nemusí je použít

18
00:00:40,845 --> 00:00:43,257
na výzkum, může si s nimi
dělat, co se mu zlíbí.

19
00:00:43,304 --> 00:00:46,649
Může si postavit hezčí most,
pod kterým bude bydlet.

20
00:00:47,585 --> 00:00:50,069
- Už přichází.
- Dobrá. Buď milý.

21
00:00:50,094 --> 00:00:51,364
Vím, jak se mám chovat.

22
00:00:51,728 --> 00:00:52,888
Opravdu?

........