1
00:00:25,619 --> 00:00:30,077
Slovenská televízia uvádza
ruský film

2
00:01:14,405 --> 00:01:20,577
STALKER

3
00:02:08,827 --> 00:02:14,665
Básne Fiodora Ťutčeva
a Arsenija Tarkovského

4
00:03:32,202 --> 00:03:36,952
STALKER

5
00:03:37,702 --> 00:03:41,827
„Čo to bolo? Pád meteoritu?

6
00:03:42,035 --> 00:03:46,577
Návšteva obyvateľov
vesmírnych diaľav?

7
00:03:46,827 --> 00:03:52,291
Na našej malej Zemi vznikol
zázrak nad zázraky - Zóna.

8
00:03:52,597 --> 00:03:57,064
Hneď sme tam poslali vojakov.
Nevrátili sa.

9
00:03:57,341 --> 00:04:01,754
Postavili sme okolo Zóny
policajné kordóny.

10
00:04:02,019 --> 00:04:05,961
A zrejme sme urobili dobre.
Vlastne neviem...“

11
00:04:06,202 --> 00:04:09,326
Z interview spravodajcu RAI
s laureátom Nobelovej ceny

12
00:04:09,519 --> 00:04:11,594
profesorom Wallaceom.

13
00:10:11,408 --> 00:10:13,200
Prečo si si vzal moje hodinky?

14
00:10:16,825 --> 00:10:19,200
Kam si sa vybral?

15
00:10:22,700 --> 00:10:24,741
Veď si mi dal slovo.

16
00:10:25,355 --> 00:10:27,130
A ja som ti uverila.

17
00:10:31,658 --> 00:10:34,627
Na seba neberieš ohľad. A čo my?

18
00:10:35,991 --> 00:10:37,950
Ber ohľad na svoje dieťa.

19
00:10:40,075 --> 00:10:42,545
Ešte si na teba nestihla zvyknúť

20
00:10:42,755 --> 00:10:44,716
a zasa odchádzaš.

21
00:10:48,220 --> 00:10:52,200
Je zo mňa starena. Utrápil si ma.

22
00:10:52,437 --> 00:10:55,241
Ticho! Zobudíš Martyšku.

23
00:10:56,933 --> 00:11:00,533
Nemôžem ťa stále čakať. Zomriem.

........