1
00:00:00,351 --> 00:00:02,250
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,304 --> 00:00:04,639
- Co ode mě chceš?
- Přestaň dělat, že nevíš.

3
00:00:04,674 --> 00:00:07,939
Moc dobře víš, co musíš udělat.

4
00:00:08,025 --> 00:00:10,892
Přiveď mi ji!

5
00:00:10,944 --> 00:00:12,727
- Jak se má Jim?
- Odstěhovala jsem se.

6
00:00:12,813 --> 00:00:14,332
Je to místo, kde nejsem vdaná

7
00:00:14,367 --> 00:00:16,948
a ty nejsi kněz.
Všechno ostatní zůstane za dveřmi.

8
00:00:17,034 --> 00:00:18,483
Jsi tak výjimečná.

9
00:00:18,569 --> 00:00:20,139
Nech mě se tě dotknout.

10
00:00:20,174 --> 00:00:21,453
- Nech mě se tě dotknout.
- Pojďte.

11
00:00:21,538 --> 00:00:23,706
Vaše Eminence a otec Bennett.

12
00:00:23,741 --> 00:00:24,956
Jsem tak ráda, že jste přišli.

13
00:00:25,042 --> 00:00:27,459
Tattersal Landscaping.

14
00:00:27,544 --> 00:00:29,077
Možná byste mi mohl vysvětlit,

15
00:00:29,129 --> 00:00:32,414
jak zaniklá terénní společnost
mohla poslat téměř $3 miliony

16
00:00:32,499 --> 00:00:34,165
tomuto papežskému výboru.

17
00:00:39,268 --> 00:00:41,423
<i>Ďábel uvnitř mé dcery</i>

18
00:00:41,475 --> 00:00:44,405
Co se stalo v Georgetownu?

19
00:00:44,440 --> 00:00:45,594
Pamatuji si,

20
00:00:45,679 --> 00:00:47,929
že jsem někdy nemohla ovládat své tělo.

21
00:00:48,015 --> 00:00:49,981
Byl tam jenom ten hlas.

22
00:00:50,067 --> 00:00:52,434
Víc si toho nepamatuji.

23
00:00:52,486 --> 00:00:54,352
Co se stalo v té místnosti...

24
00:00:54,438 --> 00:00:57,022
Nemůžu si na to vzpomenout.
........