1
00:00:00,039 --> 00:00:01,578
<i>V předchozích dílech "Impastor"...</i>

2
00:00:01,603 --> 00:00:03,206
Pastor Barlow toho
o smrti Raye ví víc

3
00:00:03,208 --> 00:00:04,341
než sděluje.

4
00:00:04,343 --> 00:00:05,688
Nemá nic konkrétního.

5
00:00:05,713 --> 00:00:06,933
Potřebuji to vědět.

6
00:00:06,958 --> 00:00:08,364
Jsme v to zajedno nebo ne?

7
00:00:08,389 --> 00:00:11,828
Chci abys kandidovala na církevního presidenta.

8
00:00:11,853 --> 00:00:14,703
Spolupracoval jsem s jedním z vašich
utajených chlapců, s "Pastorem."

9
00:00:14,728 --> 00:00:15,979
Jo, máme spuštěnou nějakou tajnou operaci

10
00:00:16,004 --> 00:00:17,115
v Ladneru, o které nevím?

11
00:00:17,140 --> 00:00:18,929
V autě máme vražednou zbraň!

12
00:00:18,954 --> 00:00:20,423
Já vím, že máme v autě
vražednou zbraň!

13
00:00:20,448 --> 00:00:21,781
Hezkou noc vám oběma.

14
00:00:25,350 --> 00:00:26,516


15
00:00:26,541 --> 00:00:28,416


16
00:00:28,441 --> 00:00:30,864


17
00:00:31,200 --> 00:00:32,833
Takže, chceš mluvit
o tom, co se stalo?

18
00:00:32,835 --> 00:00:34,201
Myslíš zahrabávání pušky?

19
00:00:34,203 --> 00:00:36,437
Myslím sex.

20
00:00:36,439 --> 00:00:39,206
Jasně, o tom.

21
00:00:39,208 --> 00:00:41,801
Alexo, tolik jsme
toho spolu prošli.

22
00:00:41,826 --> 00:00:43,344
Myslím, že jsem byl
unesen tím okamžikem

23
00:00:43,346 --> 00:00:45,931
a chtěl jsem vyzkoušet něco
co jsem ještě nikdy nedělal.

24
........