1
00:00:00,420 --> 00:00:04,320
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,620 --> 00:00:07,840
- Můžeme si vzájemně pomoci.
- Vede se nám dobře.

3
00:00:07,880 --> 00:00:09,660
A vám?

4
00:00:11,640 --> 00:00:13,660
Co se stane, když se nevrátíš?

5
00:00:13,700 --> 00:00:15,680
Prostě to nějak přežij.

6
00:00:15,780 --> 00:00:19,380
Doktor z Hilltopu ti pomůže.

7
00:00:19,560 --> 00:00:22,060
Prosím, my to uděláme.

8
00:00:22,220 --> 00:00:24,380
<i>Taky je to naše rodina.</i>

9
00:00:25,500 --> 00:00:27,480
Dostanu ji tam.

10
00:00:28,200 --> 00:00:30,800
Udržím ji v bezpečí.

11
00:00:42,520 --> 00:00:44,180
Vítej zpátky.

12
00:00:46,320 --> 00:00:49,480
Pamatuješ si mě?
Jsem Dr. Carson.

13
00:00:49,540 --> 00:00:52,140
Jsi v kolonii Hilltop.
Nějakou dobu jsi prospala.

14
00:00:52,680 --> 00:00:55,020
Prodělala sis abrupci placenty.

15
00:00:55,100 --> 00:00:57,840
To je předčasné
odloučení placenty od dělohy.

16
00:00:58,160 --> 00:01:02,200
Takto brzy je to neobvyklé,
ale mohl to způsobit stres.

17
00:01:02,660 --> 00:01:05,840
- Mohl to způsobit i náraz do břicha...
- Přišla...

18
00:01:07,660 --> 00:01:09,440
jsem o...?

19
00:01:10,840 --> 00:01:12,600
Ne.

20
00:01:13,140 --> 00:01:15,120
Odloučení bylo malé.

21
00:01:16,160 --> 00:01:18,280
Děťátko má tlukot srdce v pořádku.

22
00:01:18,740 --> 00:01:20,520
Však si ho poslechni.

23
00:01:26,700 --> 00:01:28,540
Tady to je.

24
00:01:32,720 --> 00:01:35,700
........