1
00:01:33,687 --> 00:01:36,815
WESTWORLD
8. díl: Zapomenout

2
00:01:45,157 --> 00:01:49,369
Zapni si vědomí, Bernarde.

3
00:01:57,920 --> 00:02:02,007
Theresa. Je mrtvá.

4
00:02:06,303 --> 00:02:09,640
Zabil jsem ji. Co jsem to
provedl? Co jsem to provedl?

5
00:02:09,806 --> 00:02:14,019
Ten pocit viny, ta muka,
zděšení, bolest...

6
00:02:14,686 --> 00:02:17,689
Dechberoucí. Čirá krása.

7
00:02:17,814 --> 00:02:24,196
-Jsem vrah. Bože můj.
-Bůh s tím nemá co dělat.

8
00:02:24,488 --> 00:02:28,325
Zabil jsi ji na můj rozkaz.

9
00:02:28,909 --> 00:02:32,329
Měl bys být na své
syrové emoce pyšný.

10
00:02:32,412 --> 00:02:36,250
Koneckonců jsi autorem
mnoha z nich.

11
00:02:36,500 --> 00:02:39,878
Když jsme začínali, naše výtvory
vnímaly svět černobíle.

12
00:02:39,962 --> 00:02:43,507
Lásku a zášť. Chtěl jsem jim
rozšířit barevnou paletu.

13
00:02:43,924 --> 00:02:48,345
Ovšem lidští vývojáři nebyli
co k čemu, tudíž jsem stvořil tebe.

14
00:02:48,428 --> 00:02:54,518
A společně, bok po boku, jsme
zachytili tu vrtkavou věc: srdce.

15
00:02:55,060 --> 00:03:00,482
Stále to nechápu. Theresu
jsem miloval celým srdcem.

16
00:03:01,692 --> 00:03:04,903
Proč jste mě ji nechal zabít?

17
00:03:06,738 --> 00:03:10,742
"Život či smrt jednoho člověka
jsou jen nepatrnou cenou"

18
00:03:10,826 --> 00:03:14,454
"za získání poznatků,
po nichž prahnu,"

19
00:03:14,705 --> 00:03:18,292
"jež by mi umožnily vládnout světu."

20
00:03:19,585 --> 00:03:23,088
Veškerou krásu, kterou jsme tu
stvořili, naše umění,

21
00:03:23,213 --> 00:03:26,592
všechno by zničili. A to včetně tebe.

22
00:03:26,675 --> 00:03:31,013
........