1
00:01:33,477 --> 00:01:36,605
WESTWORLD
8. díl: Zapomenout

2
00:01:44,947 --> 00:01:49,159
Zapni si vědomí, Bernarde.

3
00:01:57,710 --> 00:02:01,797
Theresa. Je mrtvá.

4
00:02:06,093 --> 00:02:09,430
Zabil jsem ji. Co jsem to
provedl? Co jsem to provedl?

5
00:02:09,596 --> 00:02:13,809
Ten pocit viny, ta muka,
zděšení, bolest...

6
00:02:14,476 --> 00:02:17,479
Dechberoucí. Čirá krása.

7
00:02:17,604 --> 00:02:23,986
-Jsem vrah. Bože můj.
-Bůh s tím nemá co dělat.

8
00:02:24,278 --> 00:02:28,115
Zabil jsi ji na můj rozkaz.

9
00:02:28,699 --> 00:02:32,119
Měl bys být na své
syrové emoce pyšný.

10
00:02:32,202 --> 00:02:36,040
Koneckonců jsi autorem
mnoha z nich.

11
00:02:36,290 --> 00:02:39,668
Když jsme začínali, naše výtvory
vnímaly svět černobíle.

12
00:02:39,752 --> 00:02:43,297
Lásku a zášť. Chtěl jsem jim
rozšířit barevnou paletu.

13
00:02:43,714 --> 00:02:48,135
Ovšem lidští vývojáři nebyli
co k čemu, tudíž jsem stvořil tebe.

14
00:02:48,218 --> 00:02:54,308
A společně, bok po boku, jsme
zachytili tu vrtkavou věc: srdce.

15
00:02:54,850 --> 00:03:00,272
Stále to nechápu. Theresu
jsem miloval celým srdcem.

16
00:03:01,482 --> 00:03:04,693
Proč jste mě ji nechal zabít?

17
00:03:06,528 --> 00:03:10,532
"Život či smrt jednoho člověka
jsou jen nepatrnou cenou"

18
00:03:10,616 --> 00:03:14,244
"za získání poznatků,
po nichž prahnu,"

19
00:03:14,495 --> 00:03:18,082
"jež by mi umožnily vládnout světu."

20
00:03:19,375 --> 00:03:22,878
Veškerou krásu, kterou jsme tu
stvořili, naše umění,

21
00:03:23,003 --> 00:03:26,382
všechno by zničili. A to včetně tebe.

22
00:03:26,465 --> 00:03:30,803
........