1
00:00:07,614 --> 00:00:09,614
Chci říct, myslel jsem, že
se nikdy nedostanu dovnitř.

2
00:00:09,616 --> 00:00:11,149
Jsem zcela jistě
poslední osoba,

3
00:00:11,151 --> 00:00:12,650
o které by si někdo myslel,
že půjde na vysokou.

4
00:00:12,652 --> 00:00:14,952
Nikdy jsi nemluvil pravdivěji.

5
00:00:14,954 --> 00:00:16,821
Jo, člověče, ale z
nějakého důvodu chtějí mě.

6
00:00:16,823 --> 00:00:18,589
Zapsal jsem se na podzim.

7
00:00:18,591 --> 00:00:20,158
Přemýšlím o Angličtině
jako hlavním oboru.

8
00:00:20,160 --> 00:00:23,127
Nebo... si jen mohl
hodit pár set táců

9
00:00:23,129 --> 00:00:25,496
do popelnice a zapálit je.

10
00:00:28,168 --> 00:00:29,834
Mohu vám pomoci, pánové?

11
00:00:32,372 --> 00:00:34,172
Odejděte od toho auta.

12
00:00:34,174 --> 00:00:35,673
V klidu kámo, jasně?

13
00:00:35,675 --> 00:00:37,074
Trojovo Vyvlastnění.

14
00:00:37,076 --> 00:00:39,944
Řekl jsem těm parchantům,
že jsem zaplatil.

15
00:00:39,946 --> 00:00:41,479
Tomu rozumím,

16
00:00:41,481 --> 00:00:43,247
ale to si budete s
nimi muset projednat.

17
00:00:43,249 --> 00:00:46,717
Beemera jsem chtěl
už od svých 12 let.

18
00:00:46,719 --> 00:00:48,653
Opravdu si myslíte,
že vám dovolím

19
00:00:48,655 --> 00:00:51,055
mi ho prostě jen tak
vyfouknout pod nosem?

20
00:00:51,057 --> 00:00:52,890
My naprosto chápeme
vaše pocity, jasný?

21
00:00:52,892 --> 00:00:56,127
Ale, tohle není pro mě
vhodná doba být střelený.

22
00:00:56,129 --> 00:00:59,163
Takže mohl byste jen
........