1
00:00:00,100 --> 00:00:06,100
www.RizikaOckovania.sk
www.slobodaVockovani.sk
www.svobodaVockovani.cz

2
00:00:06,100 --> 00:00:12,600
Preklad: Petra
Korektúra prekladu: Marián
Titulky: BuG.ToM

3
00:00:12,956 --> 00:00:16,740
V Kalifornii sa šíri najväčšia
epidémia osýpok za ostatných 15 rokov.

4
00:00:16,775 --> 00:00:22,115
Vírus sa dnes dostal do hlavných správ.
Epidémiu je možné vystopovať až k…

5
00:00:22,151 --> 00:00:27,137
Niekto, kto sa pravdepodobne
nakazil osýpkami v zahraničí, navštívil
Disneyland a možno kýchal…

6
00:00:27,243 --> 00:00:29,542
Osýpky pochodujú naprieč USA…

7
00:00:29,577 --> 00:00:33,856
Vôbec to nevyzerá tak, že by táto
epidémia ustupovala. Tento rok je
už viac prípadov, než bolo v roku…

8
00:00:33,891 --> 00:00:39,691
V roku 2014 sa výskyt strojnásobil na
644 prípadov osýpok v 27 štátoch USA.

9
00:00:39,726 --> 00:00:42,343
titulky: „Epidémia sa šíri. Desiatky
prípadov osýpok sú spojené
s Disneylandom v Kalifornii.“

10
00:00:42,343 --> 00:00:45,349
Vďačíme za to všetko v podstate
proti-očkovaciemu hnutiu, pretože
rodičia nedávajú svoje deti očkovať?

11
00:00:45,384 --> 00:00:47,082
Áno, myslím, že áno, viete…

12
00:00:47,117 --> 00:00:53,058
Zákon, ktorý zakáže výnimky
z povinného očkovania detí, sa dostal
na jednanie v kalifornskom Senáte.

13
00:00:53,093 --> 00:00:56,453
Pracujeme na právnej úprave, ktorá
zruší výnimky z povinného očkovania
na základe osobného presvedčenia.

14
00:00:56,488 --> 00:00:59,317
Myslím, že teraz už vidno, prečo je tak
dôležité zaviesť povinné očkovanie…

15
00:00:59,353 --> 00:01:04,304
Kolujú určité nepresné
údaje o vakcínach, založené

16
00:01:04,340 --> 00:01:06,920
hlavne na istej britskej štúdii,
ktorá spája očkovanie s autizmom.

17
00:01:06,956 --> 00:01:11,058
Stále počúvame, že vakcíny spôsobujú
autizmus, hoci to bolo vyvrátené.

18
00:01:11,094 --> 00:01:13,250
Opakovane a dôkladne vyvrátené.

19
00:01:13,286 --> 00:01:18,413
Možno ste počuli, že očkovanie
spôsobuje autizmus u 1 zo 110 detí.

........