1
00:00:24,291 --> 00:00:25,556
Je po všem, Widow.

2
00:00:25,558 --> 00:00:27,458
Z tohohle se nevykroutíš.

3
00:00:27,460 --> 00:00:29,626
Cape, nenuť mě tam chodit.

4
00:00:29,628 --> 00:00:32,694
Obávám se, že nemám na výběr.
Nikdo z nás.

5
00:00:39,800 --> 00:00:41,399
Tady!

6
00:00:41,401 --> 00:00:45,736
Jen jednu otázku, prosím,
Tady.

7
00:00:45,738 --> 00:00:48,904
Umíte si představit to ego,
které potřebuje tolik pozornosti?

8
00:00:50,207 --> 00:00:53,040
= Tady!

9
00:00:53,042 --> 00:00:55,475
Iron Mane, pár otázek, prosím.

10
00:00:55,477 --> 00:00:56,708
Zajisté.

11
00:00:56,710 --> 00:00:59,176
Ale ptejte se nahlas,
ať je všichni slyší.

12
00:00:59,178 --> 00:01:02,879
Proč výroba vaší společnosti
v posledních měsících poklesla?

13
00:01:02,881 --> 00:01:05,080
Má výroba? No, já...

14
00:01:05,082 --> 00:01:06,681
A proč spousta
nedávných novinek

15
00:01:06,683 --> 00:01:08,549
od takových jako Zeke Stane,

16
00:01:08,551 --> 00:01:10,717
Aldrich Killian, Sasha Hammer,

17
00:01:10,719 --> 00:01:12,251
Nebo korporace Deset prstenů?

18
00:01:12,253 --> 00:01:14,653
Vašich mladších konkurentů?
Byl jste...

19
00:01:14,655 --> 00:01:16,453
Čas vypršel. Promiňte.

20
00:01:17,557 --> 00:01:18,855
No tak, Tony.

21
00:01:18,857 --> 00:01:21,456
Snad už neodcházíš?

22
00:01:23,427 --> 00:01:24,559
Whiplash?

23
00:01:24,561 --> 00:01:26,760
Konečně něco zábavného.

24
........