1
00:00:03,422 --> 00:00:07,267
A v tu chvíli si Santa
přede všemi vysypal pytel.

2
00:00:10,526 --> 00:00:11,661
Přišel nám dopis.

3
00:00:12,761 --> 00:00:13,922
Od královny.

4
00:00:14,432 --> 00:00:18,866
Rozeslala ho všem školám, nemocnicím,
policejním stanicím v zemi.

5
00:00:18,902 --> 00:00:22,178
Náčelník říkal, že bude lepší,
když ho přečtete vy.

6
00:00:22,204 --> 00:00:24,390
- Tak dobře.
- Ať to má nějakou váhu.

7
00:00:24,421 --> 00:00:26,390
- Čepice, pane.
- Do toho, pane.

8
00:00:27,696 --> 00:00:32,535
Tak tedy,
"Zakrátko 60. léta skončí,

9
00:00:32,549 --> 00:00:34,379
ale zůstanou v našich vzpomínkách.

10
00:00:35,560 --> 00:00:38,664
Historikové je zaznamenají
jako dekádu,

11
00:00:38,690 --> 00:00:42,539
kdy se člověk poprvé vydal
mimo naši planetu

12
00:00:42,574 --> 00:00:44,985
a vkročil na Měsíc."

13
00:00:49,537 --> 00:00:51,270
Lehnout!

14
00:00:51,618 --> 00:00:56,184
"Každý z nás bude vzpomínat
na své vlastní triumfy a tragédie."

15
00:00:58,709 --> 00:00:59,990
Na zem! Lehnout!

16
00:01:00,029 --> 00:01:02,454
"Vánoce jsou svátky ducha."

17
00:01:03,184 --> 00:01:05,049
Rychle! Rychle!

18
00:01:05,751 --> 00:01:07,079
Dělej!

19
00:01:14,258 --> 00:01:17,346
"Doufám, že všichni prožijete
nesmírně radostné Vánoce."

20
00:01:17,372 --> 00:01:18,542
Padáme! Rychle!

21
00:01:20,574 --> 00:01:23,158
"Bůh vám žehnej, královna Alžběta."

22
00:01:26,451 --> 00:01:27,691
Jdeme!

23
00:01:29,459 --> 00:01:31,008
........