1
00:00:04,692 --> 00:00:06,820
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:06,903 --> 00:00:10,240
Dnes si přečteme klasiku
od Čechova "Tři sestry".

3
00:00:10,490 --> 00:00:14,160
-Proč si říkáte "Oscaři Wildeové"?
-Jsme nespravedlivě vězněni.

4
00:00:14,369 --> 00:00:18,873
Líbí se mi Shelly Tinkleová. Dejte ji
do vysílání. Je sexy, elektrizující.

5
00:00:20,208 --> 00:00:22,752
Mám pocit, jako by mé srdce
drželo vás obě.

6
00:00:22,877 --> 00:00:26,548
Dělám pro detektiva Arbogasta.
Řekne, co mám dělat, ale proč, to ne.

7
00:00:26,631 --> 00:00:30,552
-Pane Arbogaste? Sakra.
-Jako kdyby mu někdo rozbil hlavu.

8
00:00:30,718 --> 00:00:33,847
-Něčím takovým.
-Harry, polož to!

9
00:00:35,682 --> 00:00:39,519
Dost. Nejsi lady Macbeth.
Policie to vyřeší.

10
00:00:39,602 --> 00:00:44,858
Bože. Když zemřel, držel záznamník.
Budou myslet, že jsem ho zabil já.

11
00:00:45,441 --> 00:00:48,194
-Spoutat, oba.
-To nebude nutné.

12
00:00:48,278 --> 00:00:51,239
-Se starým pánem pomalu.
-Nesahejte na mě.

13
00:00:51,865 --> 00:00:53,199
Rafe!

14
00:01:03,042 --> 00:01:06,421
BLUNT TALK - PLANÉ ŘEČI II.
8. díl

15
00:01:08,423 --> 00:01:11,384
Vy jste panu Bluntovi
plně oddán, že?

16
00:01:11,551 --> 00:01:14,512
To se pozná.

17
00:01:14,721 --> 00:01:19,934
Kdyby ho někdo ohrožoval,
měl byste na něj vztek?

18
00:01:20,935 --> 00:01:22,645
Přirozeně.

19
00:01:22,770 --> 00:01:27,150
A tenhle záznamník.
Řeknete nám, co to je?

20
00:01:27,692 --> 00:01:31,070
-Mé životní dílo.
-Je pro vás tedy velmi cenný.

21
00:01:31,279 --> 00:01:32,739
Ano.

........