1
00:00:11,474 --> 00:00:15,146
- Zkoušela sis s ním promluvit?
- Jo, ale zahrál to do ztracena.

2
00:00:15,239 --> 00:00:17,479
Počkat, tak jemu
se třesou ruce...

3
00:00:17,904 --> 00:00:21,935
Jen chci pochopit, co se děje.
Něco je s Dr. Guthriem špatně.

4
00:00:22,058 --> 00:00:25,222
Stále se mu třesou ruce. Jeho
záznamy jsou nečitelné a...

5
00:00:25,247 --> 00:00:28,466
Co řešíte při snídani?
Už jste viděli zprávy?

6
00:00:28,831 --> 00:00:34,712
Opět bylo při nepokojích zraněno asi
30 vězňů zde ve státním vězení v Arvinu.

7
00:00:34,805 --> 00:00:37,617
Tito vězni jsou rozváženi
po nemocnicích na jihu.

8
00:00:37,836 --> 00:00:39,373
Jdeme, lidi. Máme příjem.

9
00:00:39,547 --> 00:00:42,743
- Kde je Willis?
- Volal, že je dnes nemocný. Jdeme.

10
00:00:47,950 --> 00:00:50,417
Rád tě zase vidím, Ethane.
Dík, žes přišel.

11
00:00:50,793 --> 00:00:55,020
Ti dva poddůstojníci, co mě vzbudili,
mi nedali moc na výběr. Co se děje?

12
00:00:55,645 --> 00:01:00,715
V 6.00 se 80 mil od pobřeží L.A.

13
00:01:00,879 --> 00:01:04,114
vynořila B-586 Kronštat, Varšavjanka.

14
00:01:04,832 --> 00:01:06,233
Výbuch ve strojovně.

15
00:01:06,443 --> 00:01:09,342
Ruská útočná ponorka se
vynořila ve vodách USA?

16
00:01:09,404 --> 00:01:13,124
Nejbližší ruská loď je tři dny daleko.
Nenechají se od nás odtáhnout

17
00:01:13,209 --> 00:01:15,247
a nechtějí raněné dopravit letecky.

18
00:01:15,380 --> 00:01:18,755
Mám snad zajet na domácí
návštěvu na ruskou ponorku

19
00:01:18,802 --> 00:01:20,880
ilegálně patrolující v našich vodách?

20
00:01:20,950 --> 00:01:23,224
Mám lepší nápad.
Proč je nerozstřílíš?

21
00:01:23,733 --> 00:01:27,129
Někdo se s někým dohodl
a musel to být někdo důležitý,

22
........