1
00:00:00,314 --> 00:00:01,880
Musíme se o tátu postarat.

2
00:00:01,920 --> 00:00:05,640
Není se čeho obávat,
ale má depresi.

3
00:00:05,680 --> 00:00:08,523
Jste obviněn ze spiknutí
za účelem podvodu.

4
00:00:08,609 --> 00:00:11,160
Počkej chvilku.
Tys byl obviněn?

5
00:00:11,200 --> 00:00:14,280
Víš, potřebuji pas do čtyř hodin,
nebo oni...

6
00:00:14,320 --> 00:00:17,720
...mě pošlou do vazby.

7
00:00:17,760 --> 00:00:19,067
Jennifer.

8
00:00:19,640 --> 00:00:20,911
Grante?!

9
00:00:21,720 --> 00:00:23,800
- Ne.
- Chloe, jmenuji se Grant.

10
00:00:23,840 --> 00:00:25,640
- Cože?
- Jsem tvůj otec.

11
00:00:25,680 --> 00:00:28,280
Nerozumím.
Táta je můj táta.

12
00:00:28,320 --> 00:00:31,480
- Chtěli jsme ti to říct, přísahám...
- Chloe, prosím, lásko...

13
00:00:31,520 --> 00:00:34,652
- Chloe... Chloe, prosím...
- Chloe.

14
00:00:54,160 --> 00:00:55,720
- Ach!
- Ty hajzle!

15
00:00:55,760 --> 00:00:58,747
Co to děláš, ty maniaku?

16
00:00:59,225 --> 00:01:01,680
Omlouvám se, ale musím
najít Davidův pas.

17
00:01:01,720 --> 00:01:06,000
Nechte toho!
Nechte toho, oba dva!

18
00:01:06,040 --> 00:01:08,080
Běž pryč. Ven, dělej.

19
00:01:08,120 --> 00:01:10,080
- Blázne!
- Vypadni. Běž ven.

20
00:01:10,120 --> 00:01:12,800
- Hej. Chloe. Chloe!
- Nechte mě na pokoji!

21
00:01:12,840 --> 00:01:15,040
Dítě.
Ach můj bože.

22
........