1
00:00:06,360 --> 00:00:10,260
Jistě, že chci děti,
jen ne teď hned.

2
00:00:10,260 --> 00:00:12,780
Svou pozici si musím zasloužit.

3
00:00:12,780 --> 00:00:15,380
Sir Robert Peel bude
jednoho dne předsedou.

4
00:00:15,380 --> 00:00:19,060
<i>Těžko vás neškodné flirtování
s vdanou ženou může nějak ohrozit.</i>

5
00:00:19,060 --> 00:00:21,700
<i>Musím vám říci, že se v nejbližší
době vracím do Koburku.</i>

6
00:00:21,700 --> 00:00:25,500
Přistihl jsem se,
že na vás občas myslím.

7
00:00:25,500 --> 00:00:28,660
Musím vám gratulovat, sire.
Byl to pěkný proslov.

8
00:00:28,660 --> 00:00:32,620
Jediný způsob, jak se
tomu vyhnout je abstinence.

9
00:00:39,920 --> 00:00:44,920
Překlad: Cmacuba, Clear
Korekce: zuzana.mrak

10
00:00:44,920 --> 00:00:50,920
www.neXtWeek.cz

11
00:01:09,660 --> 00:01:11,680
EPIZODA 7
MOTIV KE ZMĚNĚ

12
00:01:52,720 --> 00:01:54,720
Georg Friedrich Handel.

13
00:01:59,920 --> 00:02:01,920
Němec.

14
00:02:14,800 --> 00:02:16,800
- Jsi v pořádku?
- To nic není.

15
00:02:24,360 --> 00:02:26,800
Je mi na zvracení. Rychle!

16
00:02:30,360 --> 00:02:33,480
Její Veličenstvo je trochu
jako čertík v krabičce.

17
00:02:33,480 --> 00:02:36,920
Ženy jsou divná stvoření.

18
00:02:36,920 --> 00:02:39,200
O čem se bavíte,
pánové?

19
00:02:39,200 --> 00:02:44,200
- O hudbě, sire.
- Je velmi dobře zkomponovaná.

20
00:03:15,800 --> 00:03:17,440
Bylo mi špatně.

21
00:03:18,720 --> 00:03:22,000
Bylo to nepříjemné.
Už je konec.

22
00:03:22,000 --> 00:03:24,040
........