1
00:00:00,300 --> 00:00:02,807
Narodil som sa do rodiny anglického kniežaťa,

2
00:00:02,808 --> 00:00:06,189
právoplatný dedič krajov Northumbrie
priľahlých k Bebbanburgu.

3
00:00:06,191 --> 00:00:09,159
Mal som len 12,
keď som šiel prvýkrát do vojny.

4
00:00:09,161 --> 00:00:11,644
Videl som, ako zabili môjho otca.

5
00:00:11,646 --> 00:00:13,179
Ukradnutý nájazdníkmi,

6
00:00:13,181 --> 00:00:15,398
spolu so saským dievčaťom - Bridou

7
00:00:15,400 --> 00:00:17,417
som sa stal nejprv otrokom

8
00:00:17,419 --> 00:00:20,003
a neskôr synom vojvodu Ragnera.

9
00:00:20,005 --> 00:00:23,890
Osud zo mňa spravil Dána,

10
00:00:23,892 --> 00:00:26,142
spravil z mladého
Ragnera môjho brata;

11
00:00:26,144 --> 00:00:28,745
a z Bridy moju lásku.

12
00:00:28,747 --> 00:00:31,297
A potom mi osud piniesol zradu.

13
00:00:31,298 --> 00:00:33,917
- Horí!
- Aaaaaa!

14
00:00:33,919 --> 00:00:37,837
Lži nesené vetrom vraveli,
že to ja som zabil Ragnera.

15
00:00:37,839 --> 00:00:40,690
Vzali sme teda jeho skrytý poklad
a utiekli na juh...

16
00:00:42,978 --> 00:00:45,712
do Wessexu, k Beoccovi,

17
00:00:45,714 --> 00:00:48,364
a kráľovmu bratovi Alfredovi.

18
00:00:48,366 --> 00:00:52,418
Pre Dánov som Sas,
pre Sasov som Dán,

19
00:00:52,420 --> 00:00:54,904
a tak môjmu slovu nikto neverí.

20
00:00:54,906 --> 00:00:57,957
Ale ja som Uhtred, Uhtredov syn,

21
00:00:57,959 --> 00:00:59,976
a osud je všetko.

22
00:00:59,977 --> 00:01:01,977
- Synced and corrected by skoad -
www.addic7ed.com

23
00:01:02,000 --> 00:01:03,500
Do slovenčiny preložil a upravil Elo

........