1
00:00:00,013 --> 00:00:01,821
Videli ste v Teen Wolf.

2
00:00:01,859 --> 00:00:04,493
<i>Ak mi vysvetlíš, prečo je toto
modré, nechám to tak.</i>

3
00:00:04,528 --> 00:00:06,528
The Ghost Ridei. Wild Hunt.


4
00:00:06,563 --> 00:00:08,864
<i>Prichádzajú v búrke a unášajú ľudí.
</i>

5
00:00:08,899 --> 00:00:10,398
Všetci zabúdajú.

6
00:00:10,434 --> 00:00:11,766
Kto je Stiles?

7
00:00:11,802 --> 00:00:13,034
Prečo mi nepovieš svoje meno?

8
00:00:13,070 --> 00:00:15,770
Idú si po mňa. Nájdi
spôsob, akým si na mňa spomenieš.

9
00:00:15,806 --> 00:00:16,805
Pamätaj, že ťa milujem.

10
00:01:14,131 --> 00:01:15,263
Cítiš to?

11
00:01:15,299 --> 00:01:16,298
Čo?

12
00:01:17,868 --> 00:01:19,401
Zdalo sa mi,
že niečo počujem.

13
00:01:21,438 --> 00:01:23,705
Zabudni na to.
Všetko je v poriadku. Pokračujeme.

14
00:01:26,310 --> 00:01:27,642
Alebo to môžeme zabaliť.

15
00:01:27,678 --> 00:01:28,877
Mohli by sme zapracovať
na tvojich výstreloch.

16
00:01:29,179 --> 00:01:30,245
Prečo?

17
00:01:30,280 --> 00:01:31,379
Liam. Strieľaš nanič.

18
00:01:31,415 --> 00:01:33,114
O čom to rozprávaš?

19
00:01:33,150 --> 00:01:35,383
O tvojich výstreloch,
ktoré stoja zaprd.

20
00:01:49,666 --> 00:01:51,466
Asi som myslel
niekoho iného.

21
00:01:51,501 --> 00:01:53,902
Áno, možno na niekoho
iného, kto by mohol byť kapitán.

22
00:01:54,605 --> 00:01:55,904
Zvládneme to.

23
00:01:59,042 --> 00:02:01,743
........