1
00:00:14,886 --> 00:00:23,915
Pomodli se k Bohu...
a vykopej si svůj hrob

2
00:02:25,810 --> 00:02:27,582
Za vlády Porfíria Díaze...

3
00:02:27,584 --> 00:02:29,901
...si vlastník pozemků vyhradil...

4
00:02:29,938 --> 00:02:32,466
...právo první noci s nevěstou.

5
00:02:32,503 --> 00:02:36,786
Právo svatební noci
pro své vlastní potěšení.

6
00:03:29,592 --> 00:03:31,811
Stráže jsou na hlídce.

7
00:03:32,750 --> 00:03:36,256
To znamená, že je ještě vzhůru.

8
00:03:38,505 --> 00:03:40,227
Musíme počkat.

9
00:03:45,639 --> 00:03:51,371
Opustíme tohle místo,
jakmile usne.

10
00:04:39,419 --> 00:04:42,040
Zabiju toho parchanta!
- Ruane!

11
00:04:43,159 --> 00:04:45,060
Zabiju ho!

12
00:04:45,175 --> 00:04:48,689
Rád by ji připravil o panenství.

13
00:04:49,550 --> 00:04:51,068
Nekaž svůj nejšťastnější den.

14
00:04:51,257 --> 00:04:53,624
Buď zticha nebo nás prozradíš.

15
00:04:55,262 --> 00:04:57,664
Nemá smysl zabíjet.

16
00:05:00,668 --> 00:05:02,878
To nepomůže.

17
00:05:43,803 --> 00:05:45,643
Mám to.

18
00:05:47,705 --> 00:05:50,340
Je pravda, co ti vyprávím.
Nelhal bych ti.

19
00:05:50,874 --> 00:05:52,835
Ty mi nevěříš?
- Ale ano, Danieli.

20
00:05:53,403 --> 00:05:55,850
Zůstal jsem, jako kdyby do mě
uhodil blesk.

21
00:05:56,013 --> 00:05:58,384
Pak říkám:
Hned jak to bude možné.

22
00:05:58,386 --> 00:06:02,354
Dřív než mi stačili odpovědět,
co myslíš, že se stalo?

23
00:06:02,356 --> 00:06:04,154
Upadl jsem ve vaně.
........