1
00:00:14,973 --> 00:00:20,687
"Lvíčata na Bohu se dožadují stravy."
Žalm 104:21

2
00:00:27,778 --> 00:00:32,574
Kde to všechno začíná?
Násilí. Zbraň.

3
00:00:32,824 --> 00:00:35,285
Nůž. Sekera.

4
00:00:36,411 --> 00:00:38,705
Jak se to rodí? Jak to začíná?

5
00:00:39,540 --> 00:00:43,377
Všichni se chceme protlouct.
Žít. Existovat.

6
00:00:44,920 --> 00:00:46,672
Vyhnout se nesnázím.

7
00:00:47,339 --> 00:00:49,091
Když máme štěstí, jsme rádi.

8
00:00:49,508 --> 00:00:52,928
Když prohrajem, jsme pošramocení.
Zatvrdíme se.

9
00:00:54,555 --> 00:00:56,139
Děláme, co musíme.

10
00:00:57,307 --> 00:00:59,142
K čemu jsme donucení.

11
00:00:59,268 --> 00:01:02,688
To není pravda. Na Sidneym
mám ráda ten jeho malý penis.

12
00:01:02,938 --> 00:01:06,108
-Jako malá houbička.
-Nejsnáz vydělaný prachy.

13
00:01:06,191 --> 00:01:09,069
Sotva poznám, že ho tam mám,
bez ohledu na díru.

14
00:01:09,152 --> 00:01:12,447
-Je to nechutnej skrček.
-Ale s prima penískem.

15
00:01:12,823 --> 00:01:16,368
-Snaž se nemluvit jako štětka.
-Snaž se nemluvit jako coura.

16
00:01:17,244 --> 00:01:20,706
-Tento týden mám hrozný svrbění.
-To je od těch, co stavěj tu dráhu.

17
00:01:20,956 --> 00:01:23,500
Největší špindírové v celý...

18
00:01:46,106 --> 00:01:48,692
PSANCI A ANDĚLÉ

19
00:02:54,925 --> 00:02:57,886
Samueli! Pojď sem a zkus to ty.

20
00:03:07,604 --> 00:03:10,023
-Tak co říkáš?
-Už jsou moc daleko.

21
00:03:10,107 --> 00:03:11,942
A já mám starý oči.

22
00:03:12,442 --> 00:03:15,404
Jseš pomalejší než melasa v lednu.

23
........