1
00:00:03,516 --> 00:00:06,519
PŘED PĚTI MĚSÍCI

2
00:00:06,520 --> 00:00:08,923
Policie ji našla
na naftových polích u Beaumontu.

3
00:00:08,957 --> 00:00:11,193
Zmatená, nepřátelská, bez dokladů.

4
00:00:11,226 --> 00:00:12,146
Nedokázali jsme ji identifikovat

5
00:00:12,171 --> 00:00:13,195
ani přes kontakty na příbuzné.

6
00:00:13,227 --> 00:00:15,263
- Psychóza je dost rozvinutá.
- Velmi.

7
00:00:15,297 --> 00:00:17,499
Antidepresiva
ani antipsychotika nezabírají.

8
00:00:17,532 --> 00:00:21,135
Tohle bude.

9
00:00:25,207 --> 00:00:26,805
Kousla se do zápěstí!

10
00:00:27,975 --> 00:00:30,278
- Držte je!
- Není to tak jednoduché.

11
00:00:30,312 --> 00:00:34,517
Ne! Ne! Ne...

12
00:00:45,400 --> 00:00:47,034
Amaru...

13
00:00:48,075 --> 00:00:49,593
Chceš si o tom promluvit?

14
00:00:50,723 --> 00:00:53,225
Našel jsem si to. Znamená to...

15
00:00:53,423 --> 00:00:55,234
Had, nebo drak.

16
00:00:55,591 --> 00:00:58,729
V jihoamerickém folklóru.
Správně?

17
00:01:00,349 --> 00:01:01,831
Tak se jmenuješ?

18
00:01:05,436 --> 00:01:07,426
Pověz mi, co jsi dělala v poušti.

19
00:01:08,839 --> 00:01:10,210
Je konec.

20
00:01:11,081 --> 00:01:12,743
Neslyším tě. Cože?

21
00:01:15,812 --> 00:01:18,314
Dnes se probouzím.

22
00:01:19,048 --> 00:01:20,706
O tohle tedy šlo?

23
00:01:21,752 --> 00:01:23,053
Tak mi tedy řekni...

24
00:01:23,086 --> 00:01:25,562
Co přesně se probouzí?
........