1
00:00:32,962 --> 00:00:35,700
Rinaldo degli Albizzi,

2
00:00:36,019 --> 00:00:38,562
svolal jste toto zasedání,

3
00:00:38,574 --> 00:00:42,463
abyste předložil obvinění proti
Cosimovi de' Medici.

4
00:00:42,583 --> 00:00:44,376
Mluvte.

5
00:00:45,504 --> 00:00:48,633
A tak Medicejové začínají padat.

6
00:00:48,753 --> 00:00:51,700
- Ne předčasně.
- Pánové!

7
00:00:53,040 --> 00:00:55,555
Signor Cosimo de' Medici

8
00:00:55,675 --> 00:00:59,442
byl zatčen na základě obvinění,
že měl svého sluhu nechat se

9
00:00:59,562 --> 00:01:02,858
vloupat do domu zesnulého
Lupa Corony.

10
00:01:02,978 --> 00:01:05,345
Ačkoliv od jeho zatčení

11
00:01:05,465 --> 00:01:09,757
se objevil důkaz o daleko
vážnějším obvinění

12
00:01:10,015 --> 00:01:14,292
proti muži, kterého mnozí
z nás považovali za přítele.

13
00:01:14,979 --> 00:01:19,279
Cosimo de' Medici
ze sebe udělal tyrana.

14
00:01:19,745 --> 00:01:23,730
Na obvinění ze zrady
je jen jedna odpověď.

15
00:01:25,631 --> 00:01:28,068
Smrt zrádci.

16
00:01:41,180 --> 00:01:43,392
Cosimo de' Medici.

17
00:01:43,512 --> 00:01:48,009
Jak odpovíte na obvinění
signora Rinalda?

18
00:01:52,328 --> 00:01:54,434
Jsou nepodložená.

19
00:01:54,554 --> 00:01:58,682
Zrozená ze staré a osobní rivality.

20
00:01:59,758 --> 00:02:04,620
Jsem loajální občan Florencie.
Jsem nevinný.

21
00:02:04,740 --> 00:02:07,544
Signoria ta obvinění prověří.

22
00:02:07,568 --> 00:02:10,234
Proces začne zítra.

23
00:02:15,540 --> 00:02:19,880
........