1
00:00:00,836 --> 00:00:02,546
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,547 --> 00:00:05,715
Avery McKernon byl první klient,
kterého jsem pro firmu získal.

3
00:00:05,716 --> 00:00:07,718
Už jsem své motory
proti Bronsonovi postavil

4
00:00:07,753 --> 00:00:09,720
a ty moje vyhrávají.

5
00:00:09,755 --> 00:00:12,223
Protože zajistím, aby měli
lepší design než ostatní.

6
00:00:12,258 --> 00:00:13,724
A to je proslov,
který přednesete.

7
00:00:13,759 --> 00:00:15,509
Říkal jsem, že ti
nechám 50 % McKernona.

8
00:00:15,561 --> 00:00:18,095
Ale neříkal jsem,
že si těch dalších 50 % nechám.

9
00:00:18,097 --> 00:00:20,648
Konečně ti došlo, že potřebují
jako zástupce někoho lepšího.

10
00:00:20,683 --> 00:00:21,982
Takže je to na tobě, Jacku.

11
00:00:22,018 --> 00:00:25,436
Buďto přijmeš odstavec C35,
nebo se můžeš sbalit.

12
00:00:25,438 --> 00:00:28,439
Tak mi řekněte, jakou nejhorší
chybu jste jako terapeut udělala.

13
00:00:28,491 --> 00:00:30,076
Tak jsme se nedohodli.

14
00:00:32,111 --> 00:00:34,745
- Někoho jsem zabila.
- Cože?

15
00:00:34,780 --> 00:00:38,916
Klient potřeboval někoho,
aby dostal jeho syna z odvykačky,

16
00:00:38,951 --> 00:00:40,918
aby mohl na pohřeb matky.

17
00:00:40,953 --> 00:00:43,254
Věděla jsem,
že není připravený,

18
00:00:43,289 --> 00:00:45,089
ale nechala jsem ho jít,

19
00:00:45,124 --> 00:00:50,761
a v den pohřbu se
předávkoval a zemřel.

20
00:00:51,096 --> 00:00:53,964
Překvapilo mě,
že chcete další schůzku.

21
00:00:53,966 --> 00:00:56,800
Co na to říct?
Ta vaše historka mě dostala.

22
........