1
00:00:00,876 --> 00:00:02,238
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,239 --> 00:00:03,968
Odešel jste ze schůzky,
protože jste nechtěl

3
00:00:03,969 --> 00:00:05,712
- mluvit o své matce.
- Jste šílená.

4
00:00:05,713 --> 00:00:09,552
A vy jste vypočítavý narcis,
který je schopný všeho.

5
00:00:09,889 --> 00:00:11,501
Jde o společnost mé sestry.

6
00:00:11,502 --> 00:00:14,654
Dám ti ji, když se
postaráš o její rozvod.

7
00:00:14,691 --> 00:00:15,802
Dobře, udělám to.

8
00:00:15,805 --> 00:00:17,193
Slib mi,
že nebudeš s Esther spát.

9
00:00:17,231 --> 00:00:19,890
To poslední, co bych chtěl,
je spát s tvou sestrou.

10
00:00:19,944 --> 00:00:23,804
- Chcete mě vzít domů?
- Rád bych.

11
00:00:23,841 --> 00:00:25,926
Jack Soloff získal
Fletchera jako klienta.

12
00:00:25,964 --> 00:00:27,284
Teď musím McKernon pustit.

13
00:00:27,320 --> 00:00:30,728
Mrzí mě, v jaké jsi pozici,
ale tentokrát to není kvůli mně.

14
00:00:30,764 --> 00:00:32,467
Ale kvůli Jacku Soloffovi.

15
00:00:32,505 --> 00:00:34,833
Tvoje poslední šance
pracovat pro mě.

16
00:00:34,870 --> 00:00:37,025
Přijmi to
a máš budoucnost.

17
00:00:37,062 --> 00:00:40,366
Nepřijmeš a můžeš jít
za Danielem Hardmanem.

18
00:00:40,402 --> 00:00:42,313
Chci si promluvit
o své matce.

19
00:01:03,503 --> 00:01:04,950
Mami?

20
00:01:09,349 --> 00:01:12,722
- Mami?
- Harvey.

21
00:01:12,758 --> 00:01:14,599
Co tu děláš?

22
00:01:14,602 --> 00:01:17,835
........