1
00:00:01,000 --> 00:00:03,942
<i>V minulém dílu...</i>

2
00:00:06,121 --> 00:00:07,492
<i>Věděli jsme, že
nás Mars nepřivítá</i>

3
00:00:07,492 --> 00:00:09,621
<i>s otevřenou náručí.</i>

4
00:00:09,621 --> 00:00:12,332
<i>Pozor, systémy mimo provoz.</i>

5
00:00:15,952 --> 00:00:17,952
Máš povolení přepnout na zálohu.

6
00:00:17,952 --> 00:00:19,742
Teď.

7
00:00:19,742 --> 00:00:22,032
Připravte se na brždění!

8
00:00:23,371 --> 00:00:26,532
<i>Byli jsme připraveni
té cestě obětovat cokoliv.</i>

9
00:00:27,911 --> 00:00:29,821
<i>Deadalus řídícímu středisku.</i>

10
00:00:29,821 --> 00:00:31,492
Díváme se na rudou planetu.

11
00:00:33,582 --> 00:00:35,371
<i>Věděli jsme, že
budeme muset bojovat,</i>

12
00:00:35,371 --> 00:00:36,701
<i>pokud tam chceme zůstat.</i>

13
00:00:36,701 --> 00:00:38,332
Jak moc jsme přestřelili?

14
00:00:38,332 --> 00:00:41,451
O 75,3 kilometru.

15
00:00:41,451 --> 00:00:46,161
Řídící středisko potvrdilo,
že máme naloženo 2 tuny přes maximum.

16
00:00:46,161 --> 00:00:48,621
Vypadá to, že to nedokážeme.

17
00:00:48,621 --> 00:00:50,332
Ale bez ohledu na to,
co se stalo,

18
00:00:50,332 --> 00:00:53,371
bychom udělali cokoliv,
abychom z té dílny

19
00:00:53,371 --> 00:00:56,031
udělali novou základnu.

20
00:00:56,031 --> 00:01:02,371
Protože to, co nás hnalo dál,
nebylo jen uvnitř.

21
00:01:04,951 --> 00:01:11,162
Náš druh to vždycky táhlo
za neznámým.

22
00:01:11,162 --> 00:01:15,212
Rozšířili jsme se po celé Zemi.

23
00:01:15,912 --> 00:01:20,581
Vytvořili sídla,
postavili města.
........