1
00:00:07,300 --> 00:00:10,242
<i>V minulém dílu...</i>

2
00:00:12,421 --> 00:00:13,791
<i>Věděli jsme, že
nás Mars nepřivítá</i>

3
00:00:13,792 --> 00:00:15,920
<i>s otevřenou náručí.</i>

4
00:00:15,921 --> 00:00:18,632
<i>Pozor, systémy mimo provoz.</i>

5
00:00:22,252 --> 00:00:24,251
Máš povolení přepnout na zálohu.

6
00:00:24,252 --> 00:00:26,041
Teď.

7
00:00:26,042 --> 00:00:28,332
Připravte se na brždění!

8
00:00:29,671 --> 00:00:32,832
<i>Byli jsme připraveni
té cestě obětovat cokoliv.</i>

9
00:00:34,211 --> 00:00:36,120
<i>Deadalus řídícímu středisku.</i>

10
00:00:36,121 --> 00:00:37,792
Díváme se na rudou planetu.

11
00:00:39,882 --> 00:00:41,670
<i>Věděli jsme, že
budeme muset bojovat,</i>

12
00:00:41,671 --> 00:00:43,000
<i>pokud tam chceme zůstat.</i>

13
00:00:43,001 --> 00:00:44,631
Jak moc jsme přestřelili?

14
00:00:44,632 --> 00:00:47,750
O 75,3 kilometru.

15
00:00:47,751 --> 00:00:52,460
Řídící středisko potvrdilo,
že máme naloženo 2 tuny přes maximum.

16
00:00:52,461 --> 00:00:54,920
Vypadá to, že to nedokážeme.

17
00:00:54,921 --> 00:00:56,631
Ale bez ohledu na to,
co se stalo,

18
00:00:56,632 --> 00:00:59,670
bychom udělali cokoliv,
abychom z té dílny

19
00:00:59,671 --> 00:01:02,330
udělali novou základnu.

20
00:01:02,331 --> 00:01:08,671
Protože to, co nás hnalo dál,
nebylo jen uvnitř.

21
00:01:11,251 --> 00:01:17,461
Náš druh to vždycky táhlo
za neznámým.

22
00:01:17,462 --> 00:01:21,512
Rozšířili jsme se po celé Zemi.

23
00:01:22,212 --> 00:01:26,880
Vytvořili sídla,
postavili města.
........