1
00:00:01,217 --> 00:00:03,233
[Alf]
Vzpomeňte si na minulý díl.

2
00:00:03,328 --> 00:00:05,268
Díkuvzdání na Melmacu

3
00:00:05,329 --> 00:00:07,294
se nejmenovalo díkuvzdání.

4
00:00:07,294 --> 00:00:09,746
Jmenovalo se fappiano.

5
00:00:10,559 --> 00:00:12,094
A nebyla krůta.

6
00:00:12,350 --> 00:00:13,503
Jedla se obrovská,

7
00:00:13,603 --> 00:00:17,661
nadívaná, velká,
křupavá, šťavnatá...

8
00:00:17,661 --> 00:00:20,494
To stačí. Víme přesně,
co máš na mysli.

9
00:00:20,494 --> 00:00:22,394
A připadá nám to odporné.

10
00:00:22,779 --> 00:00:24,088
Co mám na mysli?

11
00:00:24,188 --> 00:00:27,487
Kočku. Velkou, šťavnatou,
nadívanou...

12
00:00:28,494 --> 00:00:29,494
kočku.

13
00:00:30,297 --> 00:00:32,526
Já byl vždycky
spíš na tmavé maso.

14
00:00:34,386 --> 00:00:35,754
Chceš koláč?

15
00:00:36,136 --> 00:00:37,695
Ne, díky Ede.

16
00:00:38,354 --> 00:00:39,754
Jmenujete se tak?

17
00:00:40,023 --> 00:00:41,254
Ne, cvoklý Pete.

18
00:00:41,354 --> 00:00:43,021
Mezi přáteli
jsem cvoklý Pete.

19
00:00:43,021 --> 00:00:44,888
Nebo, cvoklý
pete Finnegan.

20
00:00:44,888 --> 00:00:47,387
Jenže většina
mi tak neříká.

21
00:00:47,387 --> 00:00:48,631
Dal bych jim po hubě.

22
00:00:50,152 --> 00:00:52,251
No, já jsem Willy Tanner.

23
00:00:52,900 --> 00:00:53,900
A tohle...

........