1
00:00:52,386 --> 00:00:53,846
Krucinál!

2
00:01:03,772 --> 00:01:05,566
Krucinál! Nie.

3
00:01:07,860 --> 00:01:10,737
Nie teraz.

4
00:01:10,779 --> 00:01:12,030
Nie teraz!

5
00:01:12,072 --> 00:01:14,741
- Otec, otec!
- Dana!

6
00:01:14,783 --> 00:01:17,286
Počujete ma? Otec, Matt, som tu!

7
00:01:17,327 --> 00:01:19,162
Poď za mojím hlasom!

8
00:01:19,204 --> 00:01:21,373
Otec, Matt, Brianna!

9
00:01:21,415 --> 00:01:23,500
Poď za mojím hlasom!
Počuješ ma?

10
00:01:23,542 --> 00:01:25,377
- Kde ste?
- Kráčaj smerom ku mne!

11
00:01:25,419 --> 00:01:28,338
- Nevidím ťa!
- Približuješ sa, no tak.

12
00:01:28,380 --> 00:01:29,965
Tadiaľto!

13
00:01:33,135 --> 00:01:36,013
Preboha, nie. No tak.

14
00:01:36,054 --> 00:01:40,058
Sem! Poď smerom ku mne!

15
00:01:40,100 --> 00:01:42,352
Pomoc! Pomôžte mi!

16
00:01:42,394 --> 00:01:43,729
- Teraz! Poď dnu!
- Otec!

17
00:01:43,770 --> 00:01:45,272
- Nemôžem udržať dvere!
- Tak nechoď!

18
00:01:45,314 --> 00:01:46,398
Otec, odstúp odo dverí!

19
00:01:46,440 --> 00:01:48,233
Matt, podaj mi tie respirátory, rýchlo.

20
00:01:48,275 --> 00:01:49,401
- Dana!
- Zatvorí sa to.

21
00:01:49,443 --> 00:01:52,070
- Nedokážeme to udržať!
- Dana!

22
00:01:52,112 --> 00:01:53,280
- Dana!
- Čo to robíš?

23
00:01:53,322 --> 00:01:55,032
- Otec! Poď dnu. Hneď.
........