1
00:00:00,988 --> 00:00:03,716
Bylo rozhodnuto, že tu
pozici nebude zastávat člověk.

2
00:00:03,858 --> 00:00:05,926
Pokud změníš financování
tak, jak navrhuju,

3
00:00:05,947 --> 00:00:10,249
příjem pokryje 80 % lékařských
výdajů tvé matky na 3 měsíce.

4
00:00:10,260 --> 00:00:12,856
Líbíš se mi víc
než cokoliv, co jsem viděla.

5
00:00:13,578 --> 00:00:17,463
Který synt má cenu 100 táců?
Synti s vědomím.

6
00:00:17,479 --> 00:00:19,297
Je vás víc, musí být.

7
00:00:19,360 --> 00:00:21,159
Snažíme se prokázat vědomí.

8
00:00:21,192 --> 00:00:23,621
- Musíte něco prokázat.
- Jaké to bylo?

9
00:00:23,790 --> 00:00:26,227
- Myslím, že něco mám.
- Nechci ti dělat starosti...

10
00:00:26,347 --> 00:00:29,229
Jde o Sophie. Myslím,
že by ji měli prohlídnout.

11
00:00:29,606 --> 00:00:31,057
Co chcete?

12
00:00:31,228 --> 00:00:34,942
To, co mám na mysli, je ryzejší,
než si umíte představit.

13
00:01:28,905 --> 00:01:31,619
Pohotovost 999,
jakou službu vyžadujete?

14
00:01:31,851 --> 00:01:33,296
Nejsem si jistá.

15
00:01:33,345 --> 00:01:36,877
- Můj synt utekl.
- Utekl? - Jo, Veronica.

16
00:01:36,896 --> 00:01:39,161
Začala křičet,
jako by panikařila.

17
00:01:39,191 --> 00:01:41,429
Odstrčila mého manžela,
když se ji snažil vypnout

18
00:01:41,446 --> 00:01:43,478
a pak prostě utekla.

19
00:01:43,515 --> 00:01:46,005
Policejní hlášení,
model Sally, 80 mil.

20
00:01:46,016 --> 00:01:47,374
Jmenuje se Veronica.

21
00:01:47,494 --> 00:01:49,545
Byla zakoupena
od nezávislého skladu syntů.

22
........