1
00:00:40,000 --> 00:00:52,000
Přeložila 27.11.2016 Vivin11

2
00:01:14,333 --> 00:01:17,791
<i>V srdci mám pocit neúplnosti...</i>

3
00:01:17,875 --> 00:01:21,958
<i>neopouštěj mě, protože
nemůžeme být nikdy odloučeni</i>

4
00:01:23,041 --> 00:01:24,875
<i>Nemůžeme být nikdy odloučeni</i>

5
00:01:24,958 --> 00:01:27,791
<i>Nemůžeme být nikdy odloučeni</i>

6
00:01:28,083 --> 00:01:31,625
<i>Dáváš mi pocit naplnění,
protože jsi kus mého srdce</i>

7
00:01:31,708 --> 00:01:35,166
<i>Jsi pro mě ta jediná
a pravá od počátku</i>

8
00:01:36,708 --> 00:01:40,208
<i>Nemůžeme být nikdy odloučeni</i>

9
00:01:40,291 --> 00:01:42,958
<i>Nemůžeme být nikdy odloučeni</i>

10
00:01:43,583 --> 00:01:45,833
<i>Nemůžeme být nikdy odloučeni</i>

11
00:01:45,916 --> 00:01:52,791
<i>Bez předstírání a fascinována svou vitalitou</i>

12
00:01:59,083 --> 00:02:06,291
<i>Bez předstírání a fascinována svou vitalitou</i>

13
00:02:06,625 --> 00:02:13,000
<i>Zapomeň na sluneční svit
a podlehni mému stínu</i>

14
00:02:13,083 --> 00:02:15,875
<i>Pojďme to udělat</i>

15
00:02:16,625 --> 00:02:17,791
<i>Ty...</i>

16
00:02:19,208 --> 00:02:20,791
<i>Ty jsi tam</i>

17
00:02:23,500 --> 00:02:29,166
<i>Já budu tam</i>

18
00:02:30,333 --> 00:02:35,916
<i>Budeme tam</i>

19
00:02:36,375 --> 00:02:42,375
<i>Ty jsi tam</i>

20
00:02:44,041 --> 00:02:49,958
<i>Já budu tam</i>

21
00:02:50,916 --> 00:02:56,416
<i>Budeme tam</i>

22
00:02:57,791 --> 00:03:04,125
<i>Všichni tři spolu budeme na počátku</i>

23
00:03:04,666 --> 00:03:07,791
<i>Ty, já a my</i>

24
00:03:08,041 --> 00:03:11,416
<i>Ty, já a my</i>

........