1
00:00:02,140 --> 00:00:05,356
Teď oba sdílíte Aprilino srdce.

2
00:00:07,344 --> 00:00:08,375
Guvernéři.

3
00:00:08,376 --> 00:00:10,371
Kod byste tak mohli být?

4
00:00:10,372 --> 00:00:11,396
Vyhodil mě.

5
00:00:12,953 --> 00:00:15,331
- Líbíš se mu.
- Ne.

6
00:00:15,332 --> 00:00:16,359
Nikomu se nelíbím.

7
00:00:16,360 --> 00:00:19,319
Co když to bude navěky?

8
00:00:19,320 --> 00:00:20,364
Tak to bude navěky.


9
00:00:30,324 --> 00:00:32,304
Znáš ten děsivý pocit?

10
00:00:52,392 --> 00:00:56,299
Je to připravené,
Vaše Veličenstvo.

11
00:00:56,300 --> 00:00:59,391
Až to začne,
udrží to srdce ve Vašem těle.

12
00:00:59,392 --> 00:01:02,320
a budete opět vcelku.

13
00:01:13,344 --> 00:01:16,364
Výsledky by měly být okamžité.

14
00:01:25,300 --> 00:01:28,319
Opora je dokončena.

15
00:01:28,320 --> 00:01:30,340
Selhává to... selhává...

16
00:01:35,300 --> 00:01:38,299
Srdce neustále přeskakuje.

17
00:01:38,300 --> 00:01:44,315
Opora nefungovala.
Spojení je teď ještě silnější.

18
00:01:44,316 --> 00:01:48,335
Myslíš si, že je to
přijatelný výsledek,

19
00:01:48,336 --> 00:01:51,303
pro krále Stínové legie?

20
00:01:51,304 --> 00:01:55,307
Toho, co vede válku v podsvětí?

21
00:01:55,308 --> 00:01:56,388
Ne, Veličenstvo.

22
00:02:02,392 --> 00:02:05,355
Vysvětli své selhání.

23
00:02:05,356 --> 00:02:06,391
My jsme...

24
00:02:06,392 --> 00:02:08,328
........