1
00:00:01,012 --> 00:00:02,867
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,868 --> 00:00:05,071
Vězení zničilo
Cliffordovi život.

3
00:00:05,072 --> 00:00:07,410
Kdybyste byl
od začátku náš právník,

4
00:00:07,411 --> 00:00:09,657
nikdy by ho neusvědčili.

5
00:00:09,658 --> 00:00:11,724
- Co chcete?
- Odsedíte si dva roky

6
00:00:11,725 --> 00:00:13,798
a nepůjdu po žádném
z vašich přátel.

7
00:00:13,799 --> 00:00:18,120
Jen tak se toho zbavíme
a jediný, komu to ublíží, budu já.

8
00:00:18,155 --> 00:00:20,924
A co já?
Já tě jen milovala.

9
00:00:20,925 --> 00:00:23,226
- Neudám je.
- O to tě nežádám.

10
00:00:23,227 --> 00:00:25,078
Jen chci, aby sis věřil.

11
00:00:25,079 --> 00:00:26,301
Neubližuj si znovu.

12
00:00:26,302 --> 00:00:28,636
- Můžeme prohrát.
- Nemusíš vždycky být hrdinou.

13
00:00:28,637 --> 00:00:31,764
- Nechci být hrdinou.
- Tak proč to děláš?

14
00:00:31,800 --> 00:00:34,137
Nikdy bych neposlal
své přátele do vězení.

15
00:00:34,138 --> 00:00:37,439
Jo, ale když mě odsoudí,
stejně půjdou sedět.

16
00:00:37,537 --> 00:00:39,393
<i>Porota se vrátila.
Máme hodinu.</i>

17
00:00:39,396 --> 00:00:41,295
- Kde je Mike?
- Nevím.

18
00:00:41,331 --> 00:00:44,731
- Chci přijmout tu dohodu.
- Kterou?

19
00:00:46,731 --> 00:00:49,965
Jen aby bylo jasno,
chcete tuhle dohodu.

20
00:00:50,001 --> 00:00:54,704
Půjdete do vězení na dva roky,
přátelé z toho vyváznou a hotovka.

21
00:00:54,739 --> 00:00:56,138
<i>Pod jednou podmínkou.</i>

........