1
00:00:03,226 --> 00:00:07,306
<i>Rekonstruované události
jsou založené na výpovědích očitých svědků.</i>

2
00:00:08,745 --> 00:00:12,171
<i>V tomto světě, existuje
skutečné zlo</i>

3
00:00:13,175 --> 00:00:17,219
<i>v nejtemnějších stínech
a na nejobyčejnějších místech.</i>

4
00:00:18,313 --> 00:00:22,518
<i>Toto jsou skutečné a nepředstavitelné
příběhy nevinných lidí.</i>

5
00:00:24,077 --> 00:00:25,317
Jak se jmenuje?

6
00:00:25,341 --> 00:00:29,515
<i>Když se Jan Fosterová střetne tváří
v tvář s imaginárním kamarádem jejího syna,</i>

7
00:00:29,539 --> 00:00:33,346
<i>tak se celý její svět
obrátí vzhůru nohama.</i>

8
00:00:34,366 --> 00:00:39,775
<i>Vyhledá pomoc síly dávných rituálů
a doufá, že najde sílu, aby</i>

9
00:00:39,800 --> 00:00:46,383
<i>zachránila svého syna a vyhnala
pryč démona, který posedl jejího syna.</i>

10
00:00:52,089 --> 00:00:58,293
<i>Mezi světem, který vidíme
a tím, čeho se obáváme jsou dveře.</i>

11
00:00:58,318 --> 00:01:04,714
<i>Když jsou otevřeny, noční můry
se stanou realitou.</i>

12
00:01:04,738 --> 00:01:07,800
STRAŠENÍ

13
00:01:10,698 --> 00:01:14,596
<i>s02e02 Démonské dítě</i>

14
00:01:15,570 --> 00:01:20,586
<i>Pro některé lidi je západní Kentucky
záhadným místem s malými jeskyněmi</i>

15
00:01:20,610 --> 00:01:28,590
<i>a křivými řekami. Jsou lidi, který
věří, že už celá staletí</i>

16
00:01:28,613 --> 00:01:36,043
<i>se po této zemi toulají zlý duchové.
Ukrývají se a čekají,</i>

17
00:01:36,068 --> 00:01:39,748
<i>až se budou moct zmocnit
nějaké nic netušící duše.</i>

18
00:01:46,314 --> 00:01:48,863
<i>Jan Fosterová zná
prakticky každou dálnici,</i>

19
00:01:48,997 --> 00:01:52,061
<i>cestu a cestičku v
západním Kentucky.</i>

20
00:01:54,387 --> 00:01:59,275
<i>Pracovala jako kurýrka
pro národní doručovatelskou společnost.</i>

21
00:02:08,236 --> 00:02:12,238
<i>Janin manžel Dale pracoval jako
........