1
00:00:00,082 --> 00:00:03,851
- Myslel jsem, že se to zlepšuje.
- Není to rýma.

2
00:00:03,914 --> 00:00:05,281
Bude to chvilku trvat.

3
00:00:05,306 --> 00:00:09,186
Potřebuji svůj pas do čtyř hodin
nebo mě pošlou do vězení.

4
00:00:09,242 --> 00:00:11,162
Rozhodla jsem založit vlastní firmu.

5
00:00:11,202 --> 00:00:15,122
- Jsem si jista, že budete šťastní.
- Ne, nejsme pár.

6
00:00:15,162 --> 00:00:17,973
- Víte to jistě?
- Jo, jsme jen přátelé.

7
00:00:17,998 --> 00:00:20,202
Slyšel jsem, že můj táta býval
průměrný bubeník

8
00:00:20,242 --> 00:00:22,382
a jeho kamarád říká,
že to nezapomněl.

9
00:00:22,432 --> 00:00:23,607
Tati, nechceš se přidat?

10
00:00:34,857 --> 00:00:36,574
To jsi zařídil ty viď?

11
00:00:37,122 --> 00:00:38,682
No, může být.

12
00:00:38,722 --> 00:00:40,922
Je nádherné udělat
něco takového pro přítele.

13
00:00:44,391 --> 00:00:46,578
Je nádherné udělat
něco takového pro přítele.

14
00:00:52,083 --> 00:00:54,563
Je nádherné udělat
něco takového pro přítele.

15
00:01:06,374 --> 00:01:08,617
Takže, pusa, polibek
nebo francouzák?

16
00:01:09,429 --> 00:01:11,476
No, mysl si s námi hraje, viď?

17
00:01:11,531 --> 00:01:14,074
Stále spekuluji,
když se u nás zastaví.

18
00:01:14,292 --> 00:01:17,270
- Nemusela jsi nosit snídani.
- Za mě nemluví.

19
00:01:17,324 --> 00:01:19,082
Podkuřuji ti.

20
00:01:19,128 --> 00:01:21,619
Potřebuji, abys napsal
hodnocení na ten web.

21
00:01:21,644 --> 00:01:24,495
- Aha, dobře.
- Víš - "Byt je úžasný".

22
00:01:24,532 --> 00:01:26,852
........