1
00:01:03,089 --> 00:01:07,307
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:29,296 --> 00:01:32,646
- Jak dlouho tu ti muži jsou?
- Od minulého týdne.

3
00:01:32,766 --> 00:01:35,290
A každý den přicházejí další.

4
00:01:35,571 --> 00:01:38,420
Můžeme poskytnout přístřeší,
ale tenhle mlýn musí příst.

5
00:01:38,432 --> 00:01:40,473
Není žádná vlna na předení.

6
00:01:40,593 --> 00:01:44,726
Anglické lodě nebudou dodávat tak
dlouho, dokud se bude vléct válka.

7
00:01:45,620 --> 00:01:48,318
Bez příjmů nemůžeme
splnit naše závazky.

8
00:01:48,319 --> 00:01:52,073
Nemůžeme ani poslat desátky
papeži do Říma. Lidé jsou zoufalí.

9
00:01:52,193 --> 00:01:54,905
Tahle válka musí skončit.

10
00:01:55,212 --> 00:01:58,270
Albizzi to nepřipustí.

11
00:01:58,540 --> 00:02:01,458
Když teď válka skoční,
bude to znamenat porážku Florencie.

12
00:02:01,578 --> 00:02:05,800
Když teď neskončí, budeme zničeni.

13
00:02:07,062 --> 00:02:08,785
Madono, co se děje?

14
00:02:08,789 --> 00:02:10,899
- U dveří jsou muži.
- Kde jsou stráže?

15
00:02:11,019 --> 00:02:13,922
To ukazuje na žoldáky.
Mám najít pana Cosima?

16
00:02:13,940 --> 00:02:16,459
Ne, vypořádám se s tím.

17
00:02:19,859 --> 00:02:22,103
Jděte z cesty!

18
00:02:22,872 --> 00:02:25,708
- Jak vám můžu pomoct, pánové?
- Musíme prohledat dům, Madono!

19
00:02:25,709 --> 00:02:27,995
- Ustupte stranou.
- Prohledat? Kvůli čemu?

20
00:02:28,019 --> 00:02:30,509
Nedá se najít práce a máme hlad.

21
00:02:30,514 --> 00:02:33,799
Jdi do kuchyně! Ať kuchařka
přinese těmto mužům jídlo.

22
00:02:33,823 --> 00:02:36,149
Nehledáme jídlo!

........