1
00:01:33,695 --> 00:01:36,824
WESTWORLD
9. díl: Dobře temperovaný klavír

2
00:01:53,006 --> 00:01:54,591
Máte ji připravenou.

3
00:01:54,675 --> 00:01:57,511
Předpokládali jsme,
že ji budete chtít vidět.

4
00:01:57,636 --> 00:02:01,056
Děkuji, už si ji převezmu.
Můžete jít.

5
00:02:05,060 --> 00:02:07,855
Zapni si vědomí, Maeve.

6
00:02:12,401 --> 00:02:16,029
-Víš, proč jsi tady?
-Nemám tušení.

7
00:02:17,114 --> 00:02:22,327
Došlo k nehodě. K velmi závažnému
prohřešku mimo scénář.

8
00:02:24,371 --> 00:02:26,999
Zkusím ti trochu oživit paměť.

9
00:02:28,500 --> 00:02:34,339
Analýza. Co tě vedlo
k útoku na Clementine?

10
00:02:35,132 --> 00:02:38,677
Kognitivní chyba spustila
můj samaritánský reflex.

11
00:02:39,636 --> 00:02:42,222
-Před jakou hrozbou?
-Před Clementine.

12
00:02:42,347 --> 00:02:46,810
Vytušila jsem, že měla násilné
úmysly vůči páru hostů.

13
00:02:49,772 --> 00:02:53,358
Hrozbu jsi zjevně cítila.
Zvýšený srdeční tep,

14
00:02:53,442 --> 00:02:56,987
rozšíření zorniček na osm milimetrů,
adrenální emulátor na maximum.

15
00:02:57,154 --> 00:03:01,116
Ovšem podle tvých dat
jsi též cítila silný žal a bolest.

16
00:03:01,200 --> 00:03:04,828
Mohla bys tyto emoce
zařadit do kontextu situace?

17
00:03:10,042 --> 00:03:11,543
Ne.

18
00:03:16,965 --> 00:03:19,968
Podíváme se ti do vnitra, dobrá?

19
00:03:22,346 --> 00:03:27,309
To není možné.
Tvůj kód. Kdo ti ho měnil?

20
00:03:28,227 --> 00:03:32,231
Maeve, analýza!
Kdo ti upravoval páteřní kód?

21
00:03:35,025 --> 00:03:36,276
Prokrista.

22
........