1
00:00:02,000 --> 00:00:03,532
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:03,683 --> 00:00:05,903
Musíme se k Lucy
dostat dřív než Murphy.

3
00:00:06,205 --> 00:00:07,237
Murphy má dítě?

4
00:00:07,727 --> 00:00:10,943
Víte, co to znamená?
Mohla by zdědit jeho imunitu.

5
00:00:10,988 --> 00:00:13,510
Doktor a Addy,
vy se vydáte za Lucy.

6
00:00:15,548 --> 00:00:17,347
To je Lucy?

7
00:00:17,450 --> 00:00:19,016
Addy, jsi v pořádku?

8
00:00:19,118 --> 00:00:20,079
Lucy.

9
00:00:20,386 --> 00:00:21,557
Lucy!

10
00:00:21,921 --> 00:00:23,187
Musíme sehnat pomoc.

11
00:00:23,289 --> 00:00:25,122
Jeden z nás se vrátí,

12
00:00:25,224 --> 00:00:27,624
najde ten vysílač a kontaktuje
Občana Z nebo Warrenovou.

13
00:00:27,727 --> 00:00:29,827
Dobře, neboj se.
Najdu tu stanici.

14
00:00:29,929 --> 00:00:31,962
- Buď opatrný.
- Ty taky.

15
00:01:28,888 --> 00:01:30,254
Na co koukáš?

16
00:01:30,489 --> 00:01:33,190
Tomu neuvěříš. Pojď sem.

17
00:01:42,468 --> 00:01:43,934
To jsou lidé?

18
00:01:44,036 --> 00:01:45,997
Jestli jim tak ještě můžeš říkat.

19
00:01:49,308 --> 00:01:52,176
Stalo se během noci
i něco dobrého?

20
00:01:56,015 --> 00:01:58,882
Znovu jsem narazila
na toho chlapa z Kazachstánu.

21
00:01:58,984 --> 00:02:02,452
Sbírá data ohledně
testů staré vakcíny.

22
00:02:02,555 --> 00:02:04,755
Pro koho to pracuje?

23
00:02:08,627 --> 00:02:10,928
Zprávy od Operace Kousanec?
........