1
00:00:00,987 --> 00:00:02,686
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,687 --> 00:00:05,539
- Nejde po nás Woodall, ale...
- Sean Cahill.

3
00:00:05,857 --> 00:00:10,327
S Ericem jste neměl plné ruce.
Se mnou je plné mít budete.

4
00:00:10,612 --> 00:00:13,030
Neříkala jsi, že tu
beze mě nezůstaneš?

5
00:00:13,114 --> 00:00:15,499
Ale to jsem nevěděla,
že vyjebeš se Sidwellem.

6
00:00:15,583 --> 00:00:18,435
Forstman nerozhazuje peníze,
aniž by z toho sám něco neměl.

7
00:00:18,553 --> 00:00:20,387
Neměl jsem na vybranou!

8
00:00:20,505 --> 00:00:22,239
Stojíte na opačné straně
bitvy o převzetí

9
00:00:22,373 --> 00:00:24,558
a jeho holka
je tvoje koncipientka.

10
00:00:24,675 --> 00:00:27,975
- Obviňujete nás z tajné spolupráce?
- Napadlo tě to rychle.

11
00:00:31,799 --> 00:00:34,334
Takže si budeme
vyměňovat laskavosti?

12
00:00:34,469 --> 00:00:36,053
Jsi můj právník nebo ne?

13
00:00:36,054 --> 00:00:38,555
Vážně, Rachel.
Bez tebe bych to nedokázal.

14
00:00:38,723 --> 00:00:40,807
Měla bych jít, Logane.

15
00:00:43,912 --> 00:00:45,746
Přesně tak, jeden
dostaneš, Huntleyová.

16
00:00:45,880 --> 00:00:49,550
Eisenheime, ty blázne.
Myslíš, že bych tě vynechal?

17
00:00:49,700 --> 00:00:51,785
Ricemane!
Po tom, co jsi zaválel.

18
00:00:52,720 --> 00:00:55,389
Z cesty, Johnsone. Kafe je
pro borce, hrnek nedostaneš.

19
00:00:55,540 --> 00:00:57,724
Takže taky dostanu hrneček?

20
00:00:57,725 --> 00:01:00,944
Rozhodně ne.
To jsou jenom hrnky.

21
00:01:00,945 --> 00:01:04,481
Tohle je, drahá, kalich.

22
........