1
00:01:03,566 --> 00:01:07,796
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:26,046 --> 00:01:29,722
- Máme vážné potíže, Cosimo. - Předtím
musíme otevřít banku v Trebbiu.

3
00:01:29,723 --> 00:01:31,737
- O to nejde.
- Stefano, dobře to ukryj.

4
00:01:31,758 --> 00:01:34,571
Dlužíme víc než máme
a teď nebude žádný obchod.

5
00:01:34,590 --> 00:01:36,782
Pomoz matce.

6
00:01:37,980 --> 00:01:41,355
Všechen ten povyk. Od kdy se
z bohatých stali takoví zbabělci?

7
00:01:41,356 --> 00:01:44,116
- Jen pokračujte,matko.
- Ano, ano, ano.

8
00:01:44,236 --> 00:01:47,757
- Městská stráž každou chvíli vztyčí
kordon. Musíme jít. - Nastup si.

9
00:01:47,769 --> 00:01:50,497
Za chvíli budu u tebe.

10
00:01:55,159 --> 00:01:56,520
L.C.

11
00:01:56,679 --> 00:02:00,102
Dýka, která zabila Tancrediho,
patří Lupovi Coronovi.

12
00:02:00,222 --> 00:02:03,194
To je přítel Albizziů.
Ten by otce neměl rád.

13
00:02:03,249 --> 00:02:06,967
Coronasové zůstávají ve Florencii.
Koně byli stále bez uzdy

14
00:02:06,990 --> 00:02:09,560
- ve stájích, když jsem tam přišel.
- Jakmile s kordon vztyčí,

15
00:02:09,561 --> 00:02:11,558
neopustíš město, Marco.

16
00:02:11,582 --> 00:02:15,078
Mor bude nemocný ze mě, ne já z něj.

17
00:02:15,238 --> 00:02:17,945
Lidé ho nechytí dvakrát.

18
00:02:17,946 --> 00:02:20,717
- Buď opatrný, příteli.
- Budu!

19
00:02:20,732 --> 00:02:23,451
- Pane Cosimo.
- Ricciardo, co tu děláš?

20
00:02:23,460 --> 00:02:26,391
- Musíte opustit město.
- Nemáme kam jít.

21
00:02:26,410 --> 00:02:28,835
Cosimo! Pojď!

22
00:02:28,847 --> 00:02:33,207
........