1
00:00:37,463 --> 00:00:39,173
Hnus.

2
00:00:58,317 --> 00:01:01,153
ROZVOD
8. díl: Kostel

3
00:01:29,098 --> 00:01:30,307
Frances!

4
00:01:30,391 --> 00:01:31,767
Dobrý den!

5
00:01:31,892 --> 00:01:34,520
Dobrý den! Díky za pozvání.

6
00:01:34,728 --> 00:01:37,314
Takhle se obchody
probírají nejlíp, že?

7
00:01:37,398 --> 00:01:38,440
Jo.

8
00:01:38,857 --> 00:01:41,068
Díky, že jste nám pomohla
obsadit pozici.

9
00:01:41,151 --> 00:01:43,445
Chci vás seznámit
s Emmettem Schabbem.

10
00:01:43,529 --> 00:01:47,199
-Je to jeden z místopředsedů.
-Já vím, kdo je Emmett Schabb.

11
00:01:48,909 --> 00:01:50,995
Každý rok pořádáme několik
podobných akcí

12
00:01:51,161 --> 00:01:53,664
a organizace není snadná práce.

13
00:01:53,747 --> 00:01:56,166
Proto potřebujeme prvotřídního
koordinátora akcí.

14
00:01:56,250 --> 00:01:58,919
Potřebujeme toho nejlepšího,
a podle toho vypadá mzda.

15
00:01:59,003 --> 00:02:02,256
Už chápu. Pane jo! Lucian Freud
je jeden z mých oblíbenců.

16
00:02:02,423 --> 00:02:05,718
Tohle je jediný autoportrét,
který si pořídil se svými dětmi,

17
00:02:05,884 --> 00:02:10,681
a potom je zašoupl do kouta
jako žert.

18
00:02:11,223 --> 00:02:12,433
Máte pravdu.

19
00:02:12,516 --> 00:02:14,226
-Dobrý postřeh.
-Děkuji.

20
00:02:14,310 --> 00:02:17,104
Je to extrovertní pozice.
Potřebujeme zkušeného člověka,

21
00:02:17,187 --> 00:02:18,564
který to umí s lidmi.

22
00:02:18,647 --> 00:02:21,859
Potřebujete investory, výkonné
........